Atama ve Seçim


Üniversitemiz bünyesinde özellikle son dönemlerde açılan yeni birimler akademik ve fiziki alt yapılarını tamamlayarak eğitim-öğretim faaliyetlerine hazır hale geliyor. Bu yapılanma çerçevesinde söz konusu birimlere Rektörlüğümüzce yapılan atama ve Üniversitemiz Senatosunca yapılan seçim sonucu yeni görev alan çalışma arkadaşlarımızın görev dağılımı aşağıda verilmiştir.

Bu vesileyle kendilerine tebrik eder, başarılar dileriz.

1) Prof. Dr. Telhat Özdoğan

Üniversite Yönetim Kurulu Profesör Temsilcisi

Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü

2) Prof. Dr. Vahit Konar

Üniversitelerarası Kurul(ÜAK) Üniversite Temsilcisi

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuarı Müdürü

3) Prof.Dr. Mehmet Evsile

Üniversite Yönetim Kurulu Profesör Temsilcisi

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı