Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı


Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle Amasya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu tarafından düzenlenen programa katıldı. Üniversitemizde  hukuk dersleri de veren Amasya Barosu Avukatlarından Hıfzı Torumtay sunduğu konferansta ''Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı''nı detaylarıyla izleyiciyle paylaştı. Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Vali Vekili Ferhat Burakgazi, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Ferhat Burakgazi; ''10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabulü ile yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin sonucunda, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı, insanlık tarihinin önemli bir kilometre taşıdır. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki sorumluluk öncelikle devletlere ait olmakla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluş ve bireylerin işbirliğini gerektirmektedir. Bu çerçevede, insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek uygulanması için, gerekli sorumluluk duygusunun, bireylerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve medyada bulunması büyük önem taşımaktadır. İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur değil bilakis bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatıdır.'' dedi.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle, Anayasa Yargımıza bireysel başvuru hakkı ismiyle yeni bir iç hukuk yolu eklendiğini ifade eden Torumtay özgürlüklerin genişletilmesi noktasında bu hakkın önemli olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının, ülke içinde etkin olan tüm idârî ve hukukî süreçlerin tüketilmesinden sonra bireyler tarafından başvurulabilecek ikincil nitelikte bir yargı yolu olduğunu söyleyen Torumtay; ''Bireysel başvuru, kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini kapsamaz. Bireysel başvuru, devletin kamu gücünün aktif ya da pasif oluşundan kaynaklanan hak ihlâllerini kapsamaktadır. Bu hak ihlâlleri, kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmemiş işlem ya da eylemler sonucunda ortaya çıkmış olmalıdır. Kamu gücünün ihmâlleri de bireysel başvuru kapsamındadır. Zirâ kamu gücünün ihmâli sonucunda oluşacak hak ihlâlleri ve zararların ülke içindeki idârî ve hukuk yollarında çözüme kavuşturulamamış olması durumunda, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru söz konusu olabilecektir. Bireysel başvuru, Anayasa tarafından teminât altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerin yanısıra, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından imzâlanarak kabûl edilmiş olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında yer alan insan haklarının gözetilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, bir yönüyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde yapılan başvurulara benzerlik göstermektedir. '' ifadelerini kullandı.

insan hakları

Konferansın sonunda Rektörümüz Orbay ve protokol üyelerince "Dünya İnsan Hakları Günü" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü