Amasya Üniversitesi Rehber


Ad Soyad : Engin EROĞLU
Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tarih
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : engin.eroglu@amasya.edu.tr
Dahili : 4687
Oda No :


Eğitim

Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kutsal Kitaplardaki Tufan Olayı’nın Tarihi Temelleri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salim KOCA

Doktora Tez Başlığı: Bozkır Kavimlerinde İktisadi ve Mesleki Yapı(Başlangıçtan Uygur Dönemi Sonuna Kadar)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlhami DURMUŞ

Eserler:

A.Ulususal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Eroğlu, E.(2014).“Ege Göçleri ve M.Ö. 1. Binde Anadolu”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), Kırşehir , s.43-55.

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Eroğlu, E.(2014).İskitler’de Kuyumculuk”, Cappadocıa Journal of Hıstory and Socıal Scıences, volume 3, Ahlen, Germany, pp.14-22.

Eroğlu, E. (2016). "Pers Kralı Büyük Kyros'un Siyasi ve İktisadi Politikaları, History Studies, Cilt 8, Sayı 1, s.37-47.

Eroğlu, E.(2016).“Kimmer ve İskilerin Anadolu'daki Ticari Hayata Etkileri Üzerine Bir Yorum”, Cappadocıa Journal of Hıstory and Socıal Scıences, volume 7, Ahlen, Germany, pp.37-47.

C.Uluslararası  Bildiriler

Eroğlu, E. Sosyo-ekonomik Açıdan Eski Türkler’de Kadının Konumu”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, (6-8 Mayıs 2015), Hitit Üniversitesi, Çorum, 2015,Yayınlanmamış bildiri.