Amasya Üniversitesi Rehber


Ad Soyad : Burcu Karaşar
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : burcu.yılmaz@amasya.edu.tr
Dahili : 3365
Oda No :

 

KİMLİK BİLGİLERİ

 

Adı-Soyadı

Burcu KARAŞAR

Doğum Yeri

Söke

Doğum Tarihi

13.04.1982

 

      

YÜKSEKÖĞRETİM

 

Lisans

 Ankara Üniversitesi

 Sağlık Eğitim Fakültesi

 Sağlık Eğitimi Anabilimdalı (2000-2004)

 

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı (2004-2007)

 

Doktora

Ankara Üniversitesi

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Eğitim Psikolojisi Bilim Dalı (2009-2014 )

 

              

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ

 

Araştırma Görevliliği Kadrosunda Görev Yapılan Kurum

Muğla Üniversitesi

Fakülte-Yüksekokul

Eğitim Fakültesi

 

Anabilim Dalı-Bilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı

 

Tarih-Şehir

2005-2007 Muğla

 

    

  

MEVCUT DURUM

 

Çalışmakta Olduğu Kurum

 

Amasya Üniversitesi

 

Fakülte-Yüksekokul

 

Eğitim Fakültesi

 

İLGİ ALANLARI (ARAŞTIRMA ALANI)

 

 

Sosyal Onay İhtiyacı, Bağlanma Stilleri

 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 

           

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ VE POSTERLER

1.Yılmaz, B. , Kapçı, E.G. (2011). Lise Öğrencilerinde Okula Bağlanmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. XI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.3-5 Ekim 2011.(sözel bildiri)

2. Erözkan, A., Yılmaz, B. (2011). Psikolojik Danışma Kuramlarına Yeni Bir Boyut: Duygu Odaklı Danışma Yaklaşımı. XI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.3-5 Ekim 2011. (sözel bildiri)

3. Yılmaz, B., Erözkan, A. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik ve Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. XI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.3-5 Ekim 2011. (sözel bildiri)

4. Yılmaz, B. (2009). Üniversite Öğrencilerinin  Mizah Tarzları ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Adana. (sözel bildiri)

5. .Boyacı,S., Yılmaz, B. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Adana. (sözel bildiri)

6..Erözkan,A., Yılmaz, B., Ata, S. (2008). Ergenlikte Bağlanma ve Bağlanma Stillerinin Önemi.13.Ergen Günleri, Kuşadası. (Poster Bildiri).

7. Yılmaz, B. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İletişim Becerileri ve Bağlanma Stilleri.  IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çeşme. (sözel bildiri)

8. Erözkan, A., Yılmaz, B. (2007). Kişilerarası İlişkilerde Önemli Bir Altyapı: Bağlanma Stilleri., Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES 2007).Kocaeli. (sözel bildiri)

9. Erözkan, A., Yılmaz, B. Lise Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları. (2007).

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar

Sempozyumu (UMES 2007). Kocaeli. (sözel bildiri)

10..Erözkan, A., Yılmaz, B. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla.  (sözel bildiri)

11. Erözkan, A., Yılmaz, B. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları ve Bağlanma Stilleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla. (sözel bildiri)

12.. Erözkan, A., Yılmaz, B. (2006). Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Muğla. (sözel bildiri)

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Karaşar, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Bağlanma Stilleri ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki.Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.3(1).27-49.

ULUSLAR ARASI  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Yetim, H., Yılmaz, B.,Kasap,N. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Özgüven ve Karar Stratejileri. 3.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi . Yakın Doğu Üniversitesi. (sözel bildiri) (23,24,25 Haziran,2011)

AKADEMİK YURTDIŞI DENEYİM

 

Kalite ve Akreditasyon Çalışmalarının Hemşirelik Hizmetlerine Entegrasyonu Projesi. Çek Cumhuriyeti.  16-28 Mayıs 2010

 

 

 

 

6.5.Son iki yılda verdiği lisans düzeyindeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

 

Teorik

Uygulama

 2014-2015

 Bahar

Sosyal Psikoloji

Öğrenme Psikolojisi

Davranış Bozuklukları 

Ailenin Çocuğun Başarısındaki Rolü

 3

 

2014-2015

Güz

Rehberlik

3

0

 

 

 

Eğitim Psikolojisi

3

0

 

 

 

Psikolojiye Giriş

3

0

 

 

 

Hemşirelikte   Öğretim

2

4

 

 

 

Psikoloji

2

0

 

2013-2014

Bahar

Halk Sağlığı

0

6

 

 

 

Ebelikte Öğretim

2

4

 

 

 

Stresle Başetme

2

0

 

 

 

Aile İçi Etkileşim

2

0

 

 

 

Kendini Tanıma ve   İletişim Yöntemleri

2

0

 

2013-2014

Güz

Ruh Sağlığı ve   Hastalıkları

Hemşireliği

0

8

 

 

 

Cinsel Eğitim

2

0

 

 

 

Psikoloji

2

0

 

 

 

Hemşirelikte   Öğretim

2

4

 

 

 

Çocuk Psikolojisi   ve Ruh Sağlığı

2

1

 

 

 

Davranış Bilimleri

2

0

 

2012-2013

Bahar

Ebelikte Öğretim

2

4

 

 

 

Stresle Başetme

2

0

 

 

 

Aile İçi Etkileşim

2

0

 

 

 

Kendini Tanıma ve   İletişim Yöntemleri

2

0