Akademisyenlerin Özlük Hakları


Üniversitelerarası Kurul'un "Türkiye'de Akademisyenlerin Özlük Haklarının Mevcut Durumu ve İyileştirilmesi" konulu hazırlamış olduğu çalışmanın sunu ve rapor formu ekte verilmiştir.

İlgi duyan akademik personelimizin ilgisine…

 Raporu indirmek için tıklayınız.

 Sunuyu indirmek için tıklayınız.

yeniii