Hemşirelik


resim

Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur.
  Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır. Hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Milliyet, renk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü hemşirelik hizmetini kısıtlayamaz.
  Amasya Üniversitesi, bu sorumluluk bilinciyle öğrencilere, hemşirelerin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırarak, bireyin ailenin ve toplumun sağlığının korunması,geliştirilmesi,bakımı ve tedavisinden sorumlu hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
  Bölümümüz eğitim faaliyetlerini lisans düzeyinde yürütmekte olup,hemşireliğin temel alanlarına yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır.
  Mezun öğrencilerimiz hastanelerde,özel sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda,okul,işyeri,yaşlı bakım merkezleri ve evde bakım hizmetlerinde çalışabilmekte,ayrıca sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında görev bilim uzmanlığı ve doktora dereceleri alarak akedemik kariyer yapabilmektedirler.

                                                                                                                    

Yrd.Doç.Dr. Eylem TOPBAŞ

Hemşirelik Bölüm Başkanı