Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Öğrenci Alım İlanı


Amasya Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sınıf Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı

Öğrenci Alım İlanı 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne "12.12.2006 tarih 26374 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.06.2007 tarihinde yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Ana Bilim Dalı

ALES Taban Puanı ve Türü

Kontenjan

Açıklama/Müracaat Şartı

Sınıf Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans Programı     (Uzaktan Eğitim)

*****

50

 

 - Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; Eğitim fakültesi mezunu olmak ya da MEB'e bağlı okullarda öğretmen olarak çalışıyor olmak gerekmektedir.

 - Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi 4 yarıyıldır.

 - Bu programın ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile her yıl belirlenen lisansüstü öğretim katkı payına ilave olarak 4 yarıyıl boyunca  dört eşit taksitle ödenmek üzere  toplam 3000TL dir.

 - Programın 4 yarıyılda tamamlanamaması halinde kredi başına 100 TL olarak ücretlendirilme yapılır.

***** ÜAK'ın 11.11.2012 tarihli 28464 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan kararı gereği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulünde Amasya Üniversitesinde ALES puanı aranmamaktadır.

Başvuru Şartları ve Değerlendirme Esasları:

1.Eğitim fakültesi mezunu olmaları ya da pedagojik formasyon belgesine sahip olmaları ya da MEB'e bağlı okullarda öğretmen olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

2. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

3. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının başvuru sırasında 100'lük not sistemine göre mezun olunan kurum tarafından çevrilmiş ve onaylanmış olması gerekir (Akademik not ortalaması 100'lü sisteme dönüştürülmeyen adayların not dönüşüm işlemleri için YÖK Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır).

Programa öğrenci kabulündeki değerlendirmede; lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %80 'i, yazılı sınav notunun %20 'si alınarak toplanır. Adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına yerleştirilir. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylardan değerlendirme puanına göre öğrenci alınır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (*)

1. Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Başvuru sırasında belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir). Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

2. 100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans not dökümü (transkript) belgesinin üniversiteleri tarafından onaylanmış sureti

3. Pedagojik Formasyon belgesi onaylı fotokopisi (Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar)

4. Aslının ibraz edilmesi koşuluyla Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Başvuru Formu (Üniversitemiz web adresinden alınacaktır)

6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi

(*) Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli suretleri ile öğrenci harcının yatırıldığına dair banka dekontu istenecektir.

Önemli Tarihler:

Tarih

Açıklama

14.01.2012-30.01.2013

Başvuruların Kabulü (**)

31.01.2013

Yazılı Sınava Alınacak Adayların İlanı

04.02.2013

Yazılı Sınav***

Sınav Saati:10:00

Sınav Yeri:Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

05.02.2013

Kesin Sonuçların Açıklanması

05.02.2013-06.02.2013

Asil Listeden Kazananların Kesin Kayıt ve Katkı Payı Ücretlerinin I. Taksitini yatırma Tarihleri

07.02.2013-08.02.2013

Yedeklerden Asil Listeye Girmeye Hak Kazananların Kayıt ve Katkı Payı Ücretlerinin I. Taksitini Yatırma Tarihleri

 

(**) Başvurular, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Eksik evraklı başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

(***) Eğitim bilimlerinden, alan bilgisinden ve genel yetenek-genel kültür alanlarından oluşan  çoktan seçmeli soruları içermektedir.

İletişim:

Ömer KURUÇAY

Amasya Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sekreteri,

Akbilek Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:7  PK: 05100 Merkez/AMASYA

Tel: (0358) 260 00 47 / 2137-2141

Fax: (0358) 260 00 48

Uzem Tel: 0358 2526230-3391

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Formu İçin Tıklayınız

www.amasya.edu.tr

uzem.amasya.edu.tr