Eğitim Alma Hareketliliği


Erasmus + Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus + personel eğitim alma hareketliliği Türkiye'de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir kurum/kuruluşa gidebilmektedir.

Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:

  • Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği

Bu faaliyetler kapsamında personelin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alınması mümkündür.

 

Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları

-EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması,

- Üniversiteler arası anlaşmanın olması Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir. (Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki işletmelere personel gönderilebilmesi için kurumlararası anlaşmanın yapılmasına gerek olmamakla birlikte, hareketliliğin bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.)

-Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

Erasmus+ Programı kapsamında 2014-2015 akademik yılı için Personel Hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtildiği üzere verilecektir.

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği İçin Yurtdışına Çıkmadan Önce UİB'e Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Bilgi formu

Personel hareketlilik ilanı sürecinde hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin hazırlayıp UİB'e teslim ettiği belgedir.

Davet Mektubu (Amasya Üniversitesi tarafından ortak Üniversite personeli için hazırlanmış davet mektubu örneği ekte)

Gidilecek anlaşmalı Üniversite tarafından personelin davet edildiğini gösteren belgedir. Başvuru aşamasında Bilgi Formu ile birlikte UİB'e teslim edilir. Anlaşmalı üniversite tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Eğitim Alma Hareketliliği -İş Planı (working program)

Gidilecek kurumda verilecek derslerin konu başlıklarını içermelidir.

Yönetim kurulu kararı

Hareketlilik başvurusu sonucu Personel hareketliliğinde faydalanmaya hak kazanıldığında görev yapılan birimden alınır.

Ziraat Bankasında açılmış Euro hesap cüzdanının fotokopisi

Sözleşme,  UİB'te hazırlanır.

 

Yurtdışından Döndükten Sonra UİB'e  Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

-Karşı Kurumdan Alınan Katılım Sertifikası

-Eğitim Alma Nihai Rapor Formu

-Pasaport Fotokopisi(ilk sayfa ile giriş ve çıkışların yapıldığını gösteren sayfaların fotokopisi)

-Uçak bileti- Biniş (Boarding)Kartları