Ders Verme Hareketliliği


Erasmus + Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus +  personel ders verme hareketliliği; Türkiye'de ECHE (Yükseköğretim Erasmus Üniversite  Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile Erasmus+ programı kapsamındaki ülkelerin birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilik en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

 Personel Ders verme faaliyetinin asıl amaçları: 

(a) hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek, 

(b) pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek, 

(c) yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmektir.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

  1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,
  2. Personel ders verme hareketliliği kapsamında; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa'daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir. Personel ders verme hareketliliği için Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
  3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının(teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği İçin Yurtdışına Çıkmadan Önce UİB'e Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Bilgi formu

Personel hareketlilik ilanı sürecinde hareketlilikten faydalanmak isteyen personelin hazırlayıp UİB'e teslim ettiği belgedir.

Davet Mektubu (Amasya Üniversitesi tarafından ortak Üniversite personeli için hazırlanmış davet mektubu örneği ekte)

Gidilecek anlaşmalı Üniversite tarafından personelin davet edildiğini gösteren belgedir. Başvuru aşamasında Bilgi Formu ile birlikte UİB'e teslim edilir. Anlaşmalı üniversite tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Ders Verme Hareketliliği -Öğretim Planı (working program)

Gidilecek kurumda verilecek derslerin konu başlıklarını içermelidir.

Yönetim kurulu kararı

Hareketlilik başvurusu sonucu Personel hareketliliğinde faydalanmaya hak kazanıldığında görev yapılan birimden alınır.

Ziraat Bankasında açılmış Euro hesap cüzdanının fotokopisi

Sözleşme, UİB'te hazırlanır.

 

Yurtdışından Döndükten Sonra UİB'e Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Karşı Kurumdan Alınan Katılım Sertifikası

Ders Verme Nihai Rapor Formu

Pasaport fotokopisi(ilk sayfa ile giriş ve çıkışların yapıldığını gösteren sayfaların fotokopisi)

Uçak Bileti- Biniş (Boarding)Kartları