Öğrenci Staj Hareketliliği


Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Staj (Yerleştirme); ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir (öğrencinin) yararlanıcının başka bir katılımcı ülkedeki ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumunda veya  İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin,:

  • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil)
  • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
  • Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
  • Araştırma enstitüsü
  • Vakıf
  • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )
  • Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
  • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş'ta  mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

 

Yerleştirme Süreleri:

Staj (Yerleştirme) faaliyetinin süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

 

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir. (Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

 

Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.     

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli asgari şartlar öğrenim için gereken şartlar ile yanıdır. Staj (yerleştirme ) için yapılan değerlendirmede öğrenimde olduğu gibi öğrencinin not ortalamasının % 50'si ve dil puanının  %50'sinin ortalaması Genel ortalamasının hesaplanmasında baz alınır.

 

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

 

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için öğrenci Staj Hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj  Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

Gitmeden önce hazırlanması gerekli olan belgeler

 

Staj Anlaşmas (learning Agreement)

Training Agreement and Quality Commitment (sözleşme)

Sözleşme (UİB'de her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanır.)

Tanınma Belgesi

Ziraat Bankasında Açılmış Euro Hesap Numarası

Harçsız pasaport yazısı

Vize için konsolosluğa yazı


Döndükten sonra hazırlanması gerekli olan belgeler

Staj Raporu (nihai rapor)

Pasaport Fotokopisi ( Fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş ve çıkışları gösteren sayfalar)