Öğrenci Hareketliliği


Öğrenci hareketliliği

 1. a.   Öğrenci Öğrenim hareketliliği
 2. b.  Öğrenci Staj (yerleştirme) hareketliliği

Genel Hükümler:

Erasmsus + Öğrenim Hareketliliği,  Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahip program kapsamındaki ülkelerin birindeki bir yükseköğretim kurumu ile Amasya Üniversitesi'nin değişim gerçekleştirmek üzere yapmış olduğu ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Fakat birinci sınıf öğrencisi iken değişim faaliyetinde faydalanmak için başvurabilir. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

 

Öğrencilerin Seçimi

Öğrenci Öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin belirlenmesi ilan, başvuru, değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan aşamalı bir süreçtir. 

 

İlan

Erasmus + programı dâhilindeki hareketlilik faaliyetlerinin başlaması ile birlikte yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ve tüm fakültelerin ilan panolarında öğrencilere yönelik bilgilendirme ilanlar yapılır.  Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilere program ile ilgili bilgiler verilir  ve kontenjan dahilinde  var olan ikili  anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır.

Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında başvurabilecek öğrenciler  öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilir.

 

Başvuru:

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:

Faydalanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.  Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması ve;

a-) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 olması

b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin Amasya Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavından geçerli puanı almalarının yanı sıra, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Yukarıdaki kriterlere göre yapılan değerlendirmeden sonra sıralamaya giren herhangi bir öğrencinin hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerden dolayı hareketlilikten faydalandırılamaması durumunda bu sıralaması bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak devredilerek doğrudan gönderilemez. Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilirler.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

 

Hibeler:

Öğrenci hareketliliğinden faydalanan öğrencilere verilen mali destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamayı amaçlayan bir destek değildir. Verilen mali destekle yalnızca hareketlilikten faydalanan öğrencinin hareketlilikten dolayı karşılaşacağı ek masraflarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrenciye sağlanan mali destek sonradan geri istenmeyecek bir mali destektir.

 

Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus+ öğrencisi" olarak Erasmus+ programından faydanabilirler.

 

Erasmus + öğrenci hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödemesi,  planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen toplam hibenin en fazla %80'ine tekabül eden miktarı öğrencinin hesabına yatırılır.  İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen "katılım belgesi"nde yer alan kesin gerçekleşme suresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili sure (katılım belgesinde yer alan sure) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki, karşı kurumda kalınan sureye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir.

Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin tamamının veya bir kısmının iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Bir öğrenci her öğrenim kademesinde  Öğrenim Hareketliliği öğrencisi olabilir. Bu süre her kademede (lisans, yüksek lisans ve doktora) staj ve öğrenim için hibeli olarak en fazla 12 ay olabilir.

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için aylık öğrenci öğrenim hibe miktarı

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

 

Akademik Ücretler:

Misafir olunan yükseköğretim kurumu Erasmus + kapsamında gelen planlanan/anlaşmaya varılan dönem için öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Öğrenciler yurt dışında okudukları müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak normal olarak ödedikleri harçları ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını dondurmazlar.

Yükseköğretim kurumu, misafir olunan yükseköğretim kurumunun Erasmus + öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden herhangi bir akademik ücret talep etmesi durumunda derhal gönderen kurum bilgilendirmelidir.

 

 

 

Gitmeden önce hazırlanması gereken belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Öğrenim anlaşması
 3. Değiştirilmiş öğrenim anlaşması
 4. Ders tanıma belgesi
 5. Dil sertifikası
 6. Harçsız pasaport yazısı
 7. Vize için ilgi yazısı
 8. Sözleşme (eklenecek)

Dönüşte ofise teslim edilmesi gereken evraklar

 1. Katılım sertifikası (eklenecek)
 2. Transkript
 3. Pasaport'un fotokopisi
 4. Nihai Rapor (eklenecek)

 

Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar

 

1. Başvuru Formu (Application Form)

Öğrencinin gideceği üniversite online başvuru almıyorsa bu belgenin doldurulup karşı tarafa gönderilmesi gerekiyor. Eğer karşı üniversite online başvuru yapılıyorsa, online başvuru formunun bir çıktısı UİB'e teslim edilmeli.

 

2 . Öğrenim Anlaşması (learning Agreement)

Yurtdışında alınacak olan derslerin yazılacağı belgedir. Öğrenci karşı üniversiteye gitmeden bu belgeyi doldurmak zorundadır. E-posta ile gelen taranmış hali geçerlidir.

 

* Değiştirilmiş Öğrenim Anlaşması (Changes to the Original Learning Agreement)

Yurtdışına  çıkış yapıldıktan sonra eğer herhangi bir ders değişikliği yapılması gerekiyorsa hazırlanması gereken belgedir. E-posta ile gelen taranmış hali UİB tarafından kabul edilecektir.

 

3. Ders Tanınma Belgesi (Recognition Certificate)

Yurtdışında alınacak olan derslerin Amasya Üniversitesi'ndeki hangi derslere eşdeğer sayılacağını gösteren belgedir. Bir nüshanın UİB'e teslim edilmesi gerekir.

 

5.  Erasmus+ İngilizce Dil Sertifikası (Erasmus+ English Language Certificate)

Öğrencinin dil seviyesini  belirten belgedir. Karşı kurum tarafından talep edilmesi durumunda hazırlanıp karşı kuruma gönderilir.

6. Öğrenci Sözleşmesi

Öğrenci ile gönderen kurumun karşılıklı yükümlülüklerini belirten belgedir. Hem öğrenci hemde gönderen kurum tarafından imzalanmalıdır.

7. Harçsız Pasaport için Dilekçe

yukarıdaki pasaport alımı için yazı ile beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmelidir. Örnek bir öğrenci dilekçesidir. Ofisimize teslim edilmesine gerek yoktur

2)Pasaport Alımı için Yazı (Türkçe)

Harçsız pasaport almak için hazırlanması gereken belgedir. Erasmus+ kapsamında seçildiğinizi ve aylık ne kadar burs alacağınızı gösterir. Ofisimize teslim edilmesine gerek yoktur

8. Vize için İlgili Konsolosluklara Yazı (İngilizce)

Vize alımı için hazırlanması gereken belgedir. Konsolosluk tarafından talep edilmesi durumunda teslim edilir. Erasmus+ kapsamında seçildiğinizi ve aylık ne kadar burs alacağınızı gösterir.

 

***Almanca Erasmus Burs Belgesi (Almanya veya Avusturya Konsoloslukları tarafından talep edilmesi durumunda aşağıdaki örnekler üzerinden hazırlanır

Erkek öğrenci için tıklayınız.
Bayan öğrenci için 

 

Döndükten Sonra Teslim Edilecek Belgeler

 1. Giden Öğrenci Katılım Sertifikası
 2. Öğrenim Nihai Raporu
 3. Transkript
 4. Pasaport fotokopisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Staj Hareketliliği

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

 

Staj (Yerleştirme); ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir (öğrencinin) yararlanıcının başka bir katılımcı ülkedeki ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumunda veya  İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin,:

 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )
 • Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş'ta  mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

 

Yerleştirme Süreleri:

Staj (Yerleştirme) faaliyetinin süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

 

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir. (Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

 

Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.     

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar:

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli asgari şartlar öğrenim için gereken şartlar ile yanıdır. Staj (yerleştirme ) için yapılan değerlendirmede öğrenimde olduğu gibi öğrencinin not ortalamasının % 50'si ve dil puanının  %50'sinin ortalaması Genel ortalamasının hesaplanmasında baz alınır.

 

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

 

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için öğrenci Staj Hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj  Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

 

Gitmeden önce hazırlanması gerekli olan belgeler

 

Staj Belgeleri