UZEM_NOT_HESABI


Pedagojik Formasyon Sertifika Programında Uzaktan Eğitim Not Hesaplaması

Pedagojik Formasyon sertifika programında Uzaktan Eğitimle verilen derslerin arasınav notlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'ın 12. Maddesinin 1, 2 ve 3. Fıkrasında belirtilen koşullar dikkate alınmaktadır.  Buna göre;

MADDE 12- (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

(2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir.

(3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir.

 

İlgili maddelere göre Pedagojik Formasyon Sertifika programı uzaktan eğitim yolu ile verilen derslere ait ara sınav notunu gözetimsiz elektronik ortamda yapılan arasınav puanı, ders videosu, ders içeriği ve canlı dersleri takip etme ve varsa ödev puanını oluşturmaktadır.  Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'ın 12. Maddesinin 3. Fıkrasında da yer aldığı üzere "Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz."hükmüne göre gözetimsiz yapılan ara sınav notunun % 20'si, ders videosu, ders içeriği ve canlı dersleri takip etme ve varsa ödev puanını toplamının % 20'si alınmakta ve toplanarak arasınav notu ortaya çıkmaktatır. Ayrıca, yüzyüze yapılan final sınav notunun % 60'ı ilave edilerek genel başarı puanı hesaplanmaktadır.

 UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ İÇİN

ARASINAV NOTU: Online gözetimsiz vize sınavı + Diğer ölçme değerlendirme yöntemleri (Asenkron Video İzleme + İçerik Okuma + Canlı Ders takibi)

FİNAL NOTU: Yüzyüze yapılan final sınavı

 

UZEM DERSLERİ GENEL BAŞARI PUANI: ARASINAV NOTU * %40 (Online gözetimsiz vize sınavı*%20 + Diğer Yöntemler *%20)  + FİNAL NOTU  * %60

 

YÜZYÜZE  (Öğrt.Tek.ve Materyal Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri) DERSLERİ İÇİN 

ARASINAV NOTU(Online gözetimsiz vize sınavı %40 + Ders Uygulama %60)

FİNAL NOTU: Yüzyüze yapılan final sınavı

YÜZYÜZE DERSLER GENEL BAŞARI PUANI: ARASINAV NOTU * %40  + FİNAL NOTU   * %60

 

Bilgilerinize arz ederim.