taahhütname_duyurusu


2015-2016 YAZ DÖNEMİNDE KAYIT YAPTIRANLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU.. DİKKATLİCE OKUYUNUZ..

  

Eylül 2016- Ocak 2017 tarihleri arasında (en geç 26 Eylül 2016 başlangıçlı) ücretli öğretmenlik/öğreticilik yapmaya başlayacak olan veya yapan öğrenciler ekteki  Taahhütnameyi doldurarak 05 Eylül 2016 tarihine kadar http://formasyon.amasya.edu.tr adresine pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. 

Taahhütname verdikten sonra ücretli öğretmenlik çıkmayan veya vazgeçmek isteyen öğrenciler 26 Eylül 2016 mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine vazgeçtiklerine dair bir dilekçe yazarak durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

Taahhütnameyi dolduran öğrenciler  Milli Eğitim Bakanlığınına bağlı kurumlarda birinci dönemin başlangıç ve bitiş tarihi olan Eylül (en geç 26 Eylül 2016 başlangıçlı ve 20 Ocak 2017)   tarihleri arasında öğretmenlik/öğreticilik yapacaklarını beyan ve taahhüt etmiş olurlar.  Bununla birlikte  en geç 24 Ocak 2017 tarihine kadar öğretmenlik/öğreticilik yaptıklarını belgelemek zorundadırlar. 

Daha önceden Öğretmenlik Uygulaması dersi için dilekçe verenler ancak durumu uygun görülmeyen adaylar da sadece taahhütname  doldurarak bu haktan yararlanabilirler. Taahhütname doldurma ve teslim etme süresi 05 Eylül 2016'dır. Taahhütnameyi dolduranlar 1. dönem  sonuna kadar (20 Ocak 2017) kesintisiz olarak öğretmenlik/öğreticilik yaptıklarını EK olarak istenen Kurum onayı, ders programı ve sigortasının yattığını gösteren ayrıntılı SGK belgesiyle belgeleyeceklerdir. Bu şartlar altında bireyin muafiyet başvurusu kabul edilecektir. Beyan ettiği halde 24 Ocak 2017'ye kadar durumunu belgelendiremezse ya da eksik belgelendirirse (eksik süre, eksik belge) Öğretmenlik Uygulaması dersinden başarısız sayılacak ve devamsızlıktan kalacaktır. Devamsızlıktan kalma durumunda bir sonraki Öğretmenlik Uygulaması dersi verilen dönemde dersi tekrar alttan alacak ve sadece ders kredi ücretini yatırarak staj yapabileceklerdir.

 

*Ücretli öğretmenlik başvuruları illere göre değişmektedir. Bazı il/ilçe MEM'ler eğitim öğretim yılının başında alacağı gibi bazıları da dönem boyunca alım yapmaktadır. Amasya Üniversitesi olarak belirleyeceğimiz tarih aralığında (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak) ücretli öğretmenlik yapıyor ya da yapacak olarak beyan edenlerin muafiyet başvurusu dikkate alınacaktır. Eğitim öğretimin başlayacağı Eylül ayında çalışmaya başlayamanların  (en geç 26 Eylül 2016 başlangıçlı)  bir başka ifadeyle 27 Eylül 2016 tarihinden sonra ücretli öğretmenlik yaptığını belirterek muaf olmak isteyenlerin talebi dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde belirlediğimiz tarihlerde ücretli öğretmenlik yapıyor ya da yapacak olduklarını beyan ederek muaf olup da  herhangi sebeple sonrasında bu muafiyet başvurusundan vazgeçmek isteyenlerin talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple muaf olmak isteyenlerin bu durumları dikkate alması önemle rica olunur.  

 

 TAAHHÜTNAME 

 

 Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet başvuruları YÖK tarafından yayınlanan usul ve esaslara göre değerlendirilir. Muaf olan öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılamayacaktır.

Usul ve esaslarla ilgili bölüm aşağıdaki gibidir.

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi

 

MADDE 10: (1)    Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.

(2)    Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder. Bu durumdakiler, izleyen öğretim yılında devam alamadıkları dersler için o döneme ait Kurumca belirlenen ücreti öderler.

(3)   Programa başlayanlar, ilk hafta içinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirMuaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

(4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.