ogretmenlik_muafiyet_duyurusu


 

GEÇMİŞTE 1 YIL ÇALIŞMAMIŞ OLANLAR VE HALEN ÇALIŞANLAR İÇİN DAHA SONRA DUYURU YAPILACAKTIR.

 

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYET BAŞVURULARI: (GEÇMİŞTE EN AZ 1 YIL ÇALIŞANLAR İÇİN) 

 

Amasya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve Esaslar için Yönerge'nin Dördüncü Bölüm Madde 10 (4)'de "Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir."

 

Bu madde kapsamında programa başlayanlar fakültemiz Pedagojik Formasyon Sertifika Programında 2015-2016 Eğitim öğretim yılı YAZ DÖNEMİ 2. yarıyılında (2. Dönem) okutulacak olan "ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI" dersinden muaf olmak için daha önce en az bir öğretim yılı (yaklaşık 8-8,5 buçuk ay) MEB bağlı  Özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik (Uzman öğretici) veya en az bir öğretim yılı MEB bağlı devlet okullarında ücretli öğretmenlik yapanlar ve bunu MEB onay (izin) belgesi ve sigorta belgelerine dayalı olarak belgelendirenler ile en az bir öğretim yılı Müftülüklere bağlı kurslarda Kuran Kursu Öğreticiliği yapanlar ve bunu Müftülük onay (izin) belgesi ve sigorta belgelerine dayalı olarak belgelendirenler , "Öğretmenlik Uygulaması" derslerinden muaf tutulabilirler.

Halen bir devlet kurumunda sigortalı olarak çalıştıkları halde en az bir öğretim yılı ücretli öğretmenlik yapmış olanlar bunu MEB onay (izin) belgesi ile birlikte Kendi kurumlarından aldıkları ücretli öğretmen olarak çalışmasında sakınca olmadığını ifade eden kurum izin belgesi ve sigorta belgelerine dayalı olarak başvurmaları gerekmektedir. 

  

MUAFİYET isteyenlerin başvurularının Pedagojik Formasyon Komisyonu'nda görüşülebilmesi için;

Muafiyet dilekçesi (imzalı),

- MEB Onay Yazısı (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı),

- Ayrıntılı (ay ay ögsterecek şekilde) SGK Belgesi (Mühürlü imzalı veya elektronik imzalı),  gibi istenen evrakları 19 Ağustos 2016 tarihine kadar formasyon.amasya.edu.tr yüklemeleri önemle duyurulur. 

 

Muafiyet dilekçesi  için tıklayınız.

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI dersi ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

 

1) Muafiyetleri kabul edilenler muafiyet için istenen gerekli belgelerin aslını veya onaylı fotokopisini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim etmelidirler.

2) Halk Eğitim Merkezleri, özel kurslar, dernekler vb. yerlerde usta öğreticilik ile MEB den onay almadan kurs programlarında yapılan öğretmenlikler muafiyet için kabul edilmeyecektir.

3) Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.