Öğretmenlik uygulama grup değişikliği


ÖNEMLİ DUYURU

Sevgili Öğrencilerimiz,

 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda YÖK'ün üniversitelere gönderdiği 09.11.2016 tarihli 75850160-199-608 sayılı yazıya ilişkin olarak, Lisans ve Formasyon eğitimleri kapsamında "Öğretmenlik Uygulaması Dersi" nin yürütülmesi hakkında bazı güncel değişiklikler yapılmıştır.

Özetle;

1-Okullardaki öğretmenlere 1 gruptan fazla öğrenci verilmemesi ve gruptaki öğrenci sayısının 6'dan fazla olmaması,

2-Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgilerinin MEB-MEBBİS sistemine okul müdürlüklerince işlenmesi,

3-Uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulama etkinlik planında belirtilen çalışmaları uygulama öğretmeni ve danışman öğretim elemanlarının rehberliğinde yapması,

4-Uygulama öğrencisi değerlendirme notunun uygulama öğretmeni tarafından MEBBİS sistemine kaydedilmesi,

5-Devamsızlık yapan öğrencilere KALDI notu verilerek notun MEBBİS sistemine işlenmesi,

6-Uygulama öğrencisi değerlendirme formunun, uygulama öğretmeni ve danışman öğretim elemaı tarafından MEBBİS'e kaydedilip onaylandıktan sonra eğitim kurumuna verilmesi ve üniversitelere verilmesi,

7-Üniversitelerin; kurum müdürü, uygulama öğretmeni ve danışman öğretim elemanı tarafından imzalanmış uygulama öğrencisi değerlendirme formu üzerinden işlem yapmasının sağlanması,

8-Eğitim Fakültelerinde danışmanlık yapan uygulama öğretim elemanlarına Lisans eğitimi ve formasyon programında en fazla 15 öğrencinin verilmesi istenmektedir.

 

Bu kapsamda ilgili yazı gereği formasyon sertifika programında öğretmenlik uygulaması dersi alan öğrenci grupları, öğrenci sayıları ve uygulamanın yapılacağı okullarda bazı güncellemeler yapılmış olup aşağıdaki yeni güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunar ilgi, desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

 Güncel Öğretmenlik Uygulama grupları ve staj yapılacak İl ve İlçe Merkezlerine ulaşmak için Tıklayınız.

 

 ÖĞRETMENLİK UYGULAMA DERSİ KILAVUZU