muafiyet_duyurusu


 2016 YAZ DÖNEMİNDE KAYIT YAPTIRANLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURU.. DİKKATLİCE OKUYUNUZ..

 

Ders Muafiyet Başvurusu

(28/07/2016-05/08/2016)

 

2015-2016 YAZ dönemi pedagojik formasyon sertifika programına kayıt yaptıran öğrenciler ders muafiyet başvurusu yapabilirler. İlgili duyuru ve dilekçelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Ders muafiyet başvuru duyurusu ve dilekçesi  (Doldurularak ve imzalanarak formasyon.amasya.edu.tr adresine yüklenmelidir.)

Amasya Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi (Mutlaka Okuyunuz)

 

İstenilen Belgeler:  

  1. Transkript (Onaylı, imzalı)
  2. Ders İçerikleri (Onaylı, imzalı. Ders içeriğinin ait olduğu yıllar ve üniversite adını gösterilmeli ve Üniversitesi tarafından onaylanmış olmalıdır.)
  3. Ders muafiyet başvuru  dilekçesi (2 Sayfa)

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYET BAŞVURULARI 08.08.2016 tarihinden sonra alınacaktır.

  

 

Amasya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve Esaslar için Yönerge 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi

 

MADDE 10: (1)    Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.

(2)    Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder. Bu durumdakiler, izleyen öğretim yılında devam alamadıkları dersler için o döneme ait Kurumca belirlenen ücreti öderler.

(3)   Programa başlayanlar, ilk hafta içinde, yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirMuaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

(4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.