Mazeret_sinavi


PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

19 - 20 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınavlara sağlık problemleri nedeniyle giremeyen (sağlık raporu ile belgeli olanlar) veya ara sınava girdiği halde sistemden veya yaşanan bölgeden kaynaklanan hatalar (internet kesilmesiyle ilgili Telekomdan alınan bölgesel kesintiyle ilgili gün ve saat belirten belge; elektrik kesintisiyle ilgili Elektrik kurumundan alınan kesinti gün ve saatlerini belirten belge vb.) nedeniyle tamamlayamayan pedagojik formasyon öğrencileri 28 Eylül 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine dilekçe yazarak ve mazeretlerini gösteren belgeleri ek olarak ekleyerek başvurmaları gerekmektedir. Mazeretleri kabul görülen adaylar ileri bir tarihte Mazeret Sınavı hakkı verilebilecektir. İlgililere duyurulur.

 

Not 1: Teknik hatalarla ilgili olarak (Sistem kaydı yapılmadı, sistem kapandı vb. ) öncelikle UZEM'e başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun için sınav sırasında veya sınavın bitiminde aldıkları hata mesajlarını uzem@amasya.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Not 2: Kişisel problemler nedeniyle (Sınavın Unutulması, Bilgisayar bozulması, kapanması vb.) sınava giremeyen veya tamamlayamayan adaylara MAZERET sınavı HAKKI VERİLMEYECEKTİR.