ders_muafiyet_sonuçları


2015-2016 YAZ DÖNEMİ KAYITLARI İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON DERS MUAFİYET BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Amasya Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul Ve Esaslar için Yönerge'nin Dördüncü Bölüm Madde 10 (3)'de yer alan "Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilereayrıca ücret iadesi yapılmaz." Maddesi kapsamında pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvurular alınmıştır. Muafiyet başvuruları incelenmiş ve değerlendirme sonucu alınan kararlar aşağıdaki gibi olmuştur. Yine 4. Bölüm Madde 10(3) kapsamında bazı derslerden muaf olması uygun görülen öğrencilere ücret iadesi yapılmamasıda kararlaştırılmıştır.

Ders muafiyet belgeleri onaylanan öğrenciler siteme yükledikleri belgelerin asılları veya onaylı kopyalarını (ASLI GİBİDİR) Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine 31.08.2016 tarihine kadar teslim etmeleri istenecektir.


 

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ