Termogravimetrik Analiz (TG-DTA)


DSC_3598

 

Cihazın Adı:           Termogravimetrik Analiz (TG)

Cihazın Markası:     HITACHI

Cihazın Modeli:       SII 7300

Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin  kütle değişimini (TGA) ve referans ve örnek arasındaki sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçmektedir.

TGA/DTA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, redüklenme, sinterizasyon, korozyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir. TGA ile  Kimyasal ve doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin (lif, iplik, kumaş) ısıya ve aleve dayanıklılığı kalite kontrol amacı ile test edilebilmektedir. DTA, erime, kaynama, parçalanma noktalarını yüksek bir doğrulukla tayin eder. Ayrıca kristallenme ve faz değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

 

Cihaz Sorumlusu

Uzm. Ömer Faruk ENSARİ

farukensari@amasya.edu.tr