Hedefler


* Bilgisayar eğitimine yönelik, gerekli örgütlenmeler ve düzenlemeler yapmak,
* Bilgisayar derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak,
* Laboratuvarların ders için kullanımı dışında, öğrencilerimize internet hizmeti verebilmesini sağlamak,
* Tüm öğrencilere temel bilgi teknolojisinin kullanımı ve bilgisayar derslerinin verilmesini sağlamak.
* Bilgisayar Laboratuvarları ve iletişim ağı'nı donanımsal ve yazılımsal olarak yapılandırmak

Aşağıda belirtilen Enformatik Bölüm dersleriyle ilgili bölümlerin haftalık ders programlarının uygunluğuna bağlı olarak, öğrencilerimizin eğitim sürelerinin özellikle ilk yılında ve/veya en geç ikinci yılında alabilecekleri şekilde düzenlenecek ve böylelikle, eğitimlerinin geri kalan süresi içinde üniversitemiz bilgisayar olanaklarından daha efektif yararlanmaları, eğitimleri süresince çeşitli işleri için (bitirme projeleri, ders/deney raporları yazımı, grafiksel/matematiksel çözümlemeler, istatistik, internet erişiminden yararlanabilme v.b.) daha bilinçli ve deneyimli olarak bilgisayar kullanabilmeleri amaçlanmıştır.