Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü


ata

 

BÖLÜM HAKKINDA

Amasya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı üniversitemiz bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini yürütmek üzere Yüksek Öğretim Kurumunun ilgili kanuna uygun olarak 2011 yılında kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, üniversitemize bağlı fakülte yüksek okul ve meslek yüksek okullarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi dersini yönetecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaçlarına ulaşılabilecek doğrultuda gerçekleştirilmesini sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında akademik çalışmalar gerçekleştirmek bölümün amaçları içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda bölüm başkanlığımız, kendi alanı dâhilindeki konularda seminer, panel, konferans vs. etkinliklerde bulunma ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek gibi bilimsel, kültürel ve sosyal görevleri de üstlenmiştir.

BÖLÜM AMACI

Üniversitemiz bünyesindeki Atatürk İlke ve İnkılâpları Bölümü'nün amacı, lisans ve ön lisans birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin yürütülmesidir. Temelde modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Türk İstiklal Savaşı, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmektir. Bu sayede akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.