Müdür Yardımcıları


MÜDÜR YARDIMCILARI
Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kemal ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.      Mihrican TEPE Müdür Yardımcısı