Yaz Okulu Uygulama Esasları


       2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizde yaz okulu açılmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazılarına istinaden; öğrencilerimizin üniversitemize kayıt oldukları yılda ilgili programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden yaz öğretiminden ders alabilirler. (I. ve II. öğretim olan ve yaz okulu eğitimi veren üniversitelerde I. öğretim taban puanları dikkate alınır)

         Yaz okulundan alınacak dersler için (ders adı, kredisi ve içeriğine yönelik bilgilerin) ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınması gerekmektedir. Örnek müracaat dilekçesi aşağıda verilmiştir.

      Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınmadan yaz okulundan alınacak derslerden oluşacak hak kaybından (ad, kredi ve içerik bakımından tutmaması durumunda) öğrenci sorumludur.

 YAZ OKULUNDAN DERS ALMA KRİTERLERİ

 1- Yaz okulundan en fazla 10 krediye kadar ders alınabilir.

2- Öğrenci güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olduğu dersleri veya alamadığı dersleri yaz okulundan alabilir.

3- Yaz okulunda üst yarıyıldan ders alma şartları "Amasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" göre belirlenir.

4-Öğrenci daha önce 60 ve üstü not aldığı dersleri yaz okulundan alamaz.

5-Diğer üniversitelerin farklı harf sistemi uygulamaları ve mutlak sistemde verdikleri notlar Üniversitemiz Senatosunun belirlediği dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek kabul edilebilir.

6-Öğrencinin; başka bir üniversitede yaz okulunu tamamladıktan sonra, yaz okulundan almış ve başarmış olduğu derslerin notlarını içeren evrakı, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

 

YAZ OKULU DİLEKÇE ÖRNEĞİ