İdareciler


TURGUT İLERİ123

Yrd. Doç. Dr. Turgut İLERİ
Yüksekokul Müdürü
 
Burcin Alkoc                                                                         Full Size Render (103 X 140)
Öğr. Gör. Burçin ALKOÇ                Öğr. Gör. Hakan YILDIRIM
Müdür Yardımcısı 
          Müdür Yardımcısı
Hakan ÇALHAN
Yüksekokul Sekreteri
 
 123
                                                                    Doğangün
  Öğr. Gör. İnan AKDAĞ     Öğr. Gör. Burak DOĞANGÜN
 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı    Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı