İç Kontrol


Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Görev Tanımları Tablosu

1-Yönetim

2-İdari

Görev Dağılım Tablosu

1-Yönetim

2-İdari

İş Akış Şeması