Fakülte Hakkında


Mim -fak -bina -2

KURULUŞ BİLGİSİ

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 17.03.2006 tarih 26111 sayılı kanunun çıkarılması sonucu Üniversitenin kuruluşu ile birlikte kuruldu. Kuruluşundan iki yıl sonrasında Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri 2009 yılında kurulmuş; Fakültenin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Anabilim Dalları ve Kadroları oluşturulmuştur. Fakültenin Amasya'da kuruluş amacı Şehzadeler kenti olan Amasya'nın, tarihi kent yapısı ve yakın çevre illerdeki tarihi özellikler ile Orta Karadeniz çevresinde Mimarlık Fakültesinin olmayışı nedeniyle tarihi kültürel özelliklere duyarlı bir meslek elemanı yetiştirme hedeflenmiştir. Türkiye'de kurulmuş ve kurulmakta olan Mimarlık Fakültelerinin içinde farklı misyonu üstlenmesi amaçlanan Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yabancı dilde(İngilizce) eğitim öğretim yaparak bulunduğu kente, Orta Karadeniz Bölgesine hizmet sunmayı hedeflerken, Türkiye ve Dünya genelinde kendine özgü bir tarz geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Meslek gruplarını içeren diğer bölümlerden, 2010 yılında Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümleri ile toplam dört ve 2011 yılında kurulanEndüstri Ürünleri TasarımıBölümünün yer almasıyla, beş bölümü bünyesinde toplanması amaçlanan hedef Fakülte olarak tamamlanmıştır.

Mimarlık Fakültesi kuruluşunda hedeflenen yukarıdaki gelişme stratejisi tasarım meslek gruplarını içeren beş bölümün faaliyete geçmesi ile birlikte ilk iki yıl birlikte eğitim öğretim yapmayı öngörerek, öğrencilerin Çift Anadal ve Yan Anadal yapmalarına olanak verecek farklı bir eğitim öğretim programı ile farklı bir görev üstlenmesi hedeflenmiştir. Bu uygulamanın Lisans düzeyi sonrası Yüksek Lisan(master) programında ortak uzmanlaşma alanları öngörülerek, Kentsel Tasarım, Koruma ve Yenileme alanlarında Disiplinler Arası programları Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açmak suretiyle Anadolu Kültürüne duyarlı meslek elemanı yetişmek programın temel ilkesi olmuştur. Mimarlık Fakültesi üstlendiği bu görevin tamamlayıcı konumunda Amasya Üniversitesi bünyesinde Restorasyon Yüksek Okulunun açılması da hedeflenerek yukarıdaki amaca uygun ara elemanı yetiştirmek ve başarılı öğrencilerin Dikey Geçiş yaparak başarılı meslek elemanı olarak yetiştirilmeleri öngörülmüştür. Öngörülen Mimarlık fakültesinin üstleneceği Misyonun uygulamalı bir eğitim öğretimi hedeflemesinin gerekliliğinin yanı sıra bu bölgeye hizmet eden Tarihi eserlerin analizini yapabilen ve de bilimsel araştırmayı destekleyen, Konservasyon merkezi laboratuvarı kurulması da Türkiye'de açılmış ve açılacak Mimarlık Fakültelerinden çok farklı bir kimlik oluşturmak, Rektörlüğün temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Yukarıda kuruluş felsefesi tanımlanmış olan Mimarlık Fakültesi eğitim öğretim faaliyeti ile Orta Karadeniz bölgesine, Tarihi Çevrelere duyarlı ve Anadolu'daki kültürün korunmasına yönelik bilinçli meslek elemanları yetiştirmek Amasya Üniversitesinin amaçları arasında yer almıştır.

 

KADROLAR

Mimarlık Fakültesi yönetim kadrosu 2009 yılı ikinci yarısından sonra oluşturulmaya çalışılmış olup; 1 Dekan, 1 Dekan Yardımcısı, 3 Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi(35. Maddeye göre), ÖYP programından yetiştirilmek üzere alınmış olan 9 Araştırma Görevlisi, MEB'lığı aracılığıyla ABD, Kanada ve İngiltere'de yetiştirilmek üzere gönderilmiş olan 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 24 öğretim elemanı ile alt yapı oluşturulmuş olup , 1 Fakülte Sekreteri 4 idari personel mevcut olup, akademik ve idari anlamda yapılanma çalışmalarına devam edilmektedir. Fakültemiz öncelikle Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde öğretime başlamak üzere öğrenci almış olup, yabancı dil ağırlıklı bir program öngörüldüğünden hazırlık sınıfı ve sonrası 3 yıl İngilizce öğrenimini pekiştiren Yabancı Dil dersi ile birlikte %30 dersler İngilizce olarak 2012-2013 Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

 

VİZYON

Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda önder ve etkin konumda olmaktır. Bu hedef doğrultusunda bilimsel, uygulamacı bir meslek elemanı yetiştirmek ve Tasarım Meslek Gruplarının birlikteliğini sağlamaktır.

 

MİSYON

Ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş Mimarlar, Şehir Plancıları Endüstri Ürünü Tasarımcıları, İç Mimar Çevre Plancıları ve Peyzaj Mimarı Kentsel Tasarımcılar yetiştirmektir. Bir diğer önemli misyon ise; kendi alanlarında yapacağı bilimsel araştırmalar, yayınlar ve uygulamalar ile ülkenin kalkınmasına ve toplumun bilinçlenmesine öncü katkılar yapmaktır. Mimarlık Fakültesi ve Açılması öngörülen bölümleri ile Orta Karadeniz Bölgesine hizmet öngörülürken, Anadolu Kültürünün Korunmasına da katkı yapmak misyonu üstlenilmiştir.