Külliye İnşaatımız Hızla İlerliyor


CAMİ 1

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR Amasya Üniversitesi Külliye inşaatı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Üniversitemiz Külliye inşaatı hızla ilerliyor. İlahiyat Fakültesi ile birlikte tasarlanan Külliye içerisinde Üniversite Camisi, İlahiyat Fakültesi İhtisas Kütüphanesi, Konferans Salonu, Hat, Ebru, Tezhip ve Dini Musiki Salonları planlanmaktadır. Külliyenin ilk aşamada cami kısmının inşaatına başlanmış bulunulmaktadır. Ankara menşeli Mimar Sinan Mimarlık Mühendislik tarafından projelendirilen cami Amasya'nın mimari dokusu ile uyumlu olup Selçuklu Mimarisi çizgileri taşımaktadır. Yapı; bodrum kat, avlulu zemin kat ve mahfil katından oluşmaktadır.

Cemaat dışında genel amaçlı olarak da kullanılabilen bodrum kattaki bay ve bayan abdesthane ve lavabolar namazgah kısmının dışında planlanarak hem cemaat sayısı maksimize edilmiş hem de hijyene dikkat edilmiştir. Zemin katta, geniş, kemerler ile taşıtılmış bir avlu ve şadırvan, cami içerisine geçişte son cemaat mahalli ve namazgah tasarlanmıştır. Tavanda çatı içinde sekizgen çerçeveli 7 metre çapında bir kubbe tasarlanarak hem görsel olarak yeni bir model tasarlanmış, hem de bina akustiğine fayda sağlanmıştır. Avlu ve cami girişleri, çatı dokusu, dış cephe ve giriş kapıları, pencereler Selçuklu Mimarisi günümüze uyarlanarak ve Amasya şehrinin mimari dokusu ile uyumlu çeşitli kabartmalar ve bezemeler kullanılarak tasarlanmıştır. Yapının malzemeleri birbiri ile bütünlük içerisinde ve mimari ile uyumlu olarak seçilmiştir.

Cami girişleri insan yığılmalarını engellemek için, geniş ve ferah bırakılmıştır. Engellilerin ibadet ve ihtiyaçlarını kolay karşılayacak şekilde rampalar ve engelli asansörleri düzenlenmiştir. Kapı çıkışları, cemaat kolay dağılacak ve sirkülâsyonda iç trafiği azaltacak şekilde düzenlenmiştir. Tonozlu taç kapılar cephede avludan daha yüksek, planda da dışa çıkıntılı yapılarak insanların yapıya giriş tarifi ve algısının artırılması planlanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'in destekleriyle Külliye içerisinde yer alan cami inşaatı belli aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu manada Diyanet İşleri Başkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili görevlilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ve halkımızın yardımları ile tamamlamayı düşündüğümüz camimizde aynı anda 2500 kişi namaz kılabilecektir. Kısa sürede ibadete açmayı düşündüğümüz cami inşaatına halkımızın yardımlarını beklemekteyiz. Yapılacak yardımlar için hesap numarası aşağıdaki şekildedir.

 İLAHİYAT CAMİ İNŞAAT

Caminin bitmiş hali ve inşaatı ile ilgili fotoğraflar aşağıda yer almaktadır:

CAMİ 2