Sunuş


 

Fen-Edebiyat Fakültesi olarak temel amacımız; temel bilimler alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan ve paydaşlarıyla işbirliği yaparak öğrendiklerini hayata geçirebilen, mevcut sorunlara çözümler üretebilen ve katma değer yaratabilen bireyler yetiştirmektir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine yeni başlayan fakültemiz, entellektüel bir heyecana sahip olup bu heyecanı sürekli canlı tutmayı görev bilmektedir. Bu yapının en temel yapı taşları ise Fakültemizin akademisyenleri, idarecileri ve öğrencileridir. fakülte olarak, yeni ve yapıcı düşünceler ile daha mükemmel bir eğitim-öğretim ortamının hazırlanması ve mesleki gelişme yolunda üzerimize düşen görevleri yaparak insanlığın huzur ve refahına katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik.

Diğer taraftan, kısa sürede içerisinde, Erasmus ve Farabi Programları gibi öğrenci/öğretim üyesi değişim programları kapsamında her yıl çok sayıda öğrencimizin/öğretim elemanımızın bir veya iki yarıyıl için Avrupa ülkelerindeki veya Ulusal düzeyde anlaşmalı olduğumuz Üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması hedeflemekteyiz. 

                                                                                                       Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL
                                                                                                         Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı