Fakülte Hakkında


Misyonumuz

  • Öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek ve bilim adamları yetiştirmek,
  • Uluslararası düzeyde bilim üretmek ve bu üretkenliği gerçekleştirebilmek için kaliteli eğitim ve araştırma programları geliştirmektir.

Bu misyonu geliştirmek ve güçlendirmek için;

  • Araştırma ortam ve altyapımızı geliştirmek,
  • Sonuca ve kullanıma yönelik üst düzey araştırma yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası, eğitim ve araştırma bağlantılarımızı geliştirmek,
  • Bilim ve teknoloji ile ilgili endüstriyel sektörlerle işbirliği yapmak,
  • Üniversite'de ve ülkemizde bilim ve teknoloji kültür ve bilincini geliştirmek,
  • Önceliklerimizi Türkiye'nin bilimsel ve endüstriyel sorunlarının çözümünden yana koymak doğal stratejik amaçlarımız arasında sayılabilir.

 

 

Vizyonumuz

Fakültenin tüm unsurları ile katılımcı ve bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik etmek; günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak, bilim ve teknolojik gelişmelerde yerini alabilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmaların ulusal ve uluslararası bağlamda belirli bir yer edinebilmesi için çeşitli kaynaklarla desteklenmesi araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımların ön plana çıkarılması, fakülte ortamında sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlere olanak tanımak, örgün-yaygın eğitim alanında tüm eğitim yöntemleri programlarını sunmak, ayrıca üniversite-sanayi-toplum işbirliğine yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek kendi toplum ve dünya ile bütünleşmeyi sağlamak, mesleki anlamda eğitim-öğretim ve araştırma olanakları ile tercih edilen ve tüm değerleri ile öncü bir fakülte olmaktır.