Yarının Bilim Adamlarının Gözüyle Bugünkü "Türkçe"


Yarının Bilim Adamlarının Gözüyle Bugünkü "TÜRKÇE"

 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Türkçeye Genç Bakışlar" başlıklı panel İpekköy Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Polat, akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği panelin açılış konuşmasını ise Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal yaptı. Öğrenciyi merkeze alan çalışmaların eğitime olan katkısının yadsınamayacağını dile getiren Köksal;  dilin değerinden ve milletlerin geleceği noktasındaki öneminden bahsetti. 

panell

Deniz Duran'ın oturum başkanlığında dört konuşmacının yer aldığı panelde günümüzde Türkçe'nin kullanımıyla ilgili ilginç tespitlere yer verildi. Türkçenin gençler arasındaki  yanlış kullanımına, uydurmaca kelimelerle konuşan yeni neslin birbirlerine hitaplarına ve bu hitaplara verdikleri anlamlara değinen Muhammet Ali Açıkgöz'ün "Türkçenin Bugünkü Durumu"başlıklı konuşmasının ardından Sümeyye Öztaş "Türkçede Yanlış Yazılan Sözcükler" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Öztaş; Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri arasında yaptığı sormacasında (anket çalışmasında) doğru yazıldığı sanılan birçok kelimenin yanlış yazıldığını ortaya koyan tespitlerini paylaştı.

Panelistlerden Melek Acar, "Amasya'nın İş Yeri Tabelalarında Türkçe Ad Kullanım Sıklığı" başlıklı sunumunda Amasya şehir merkezinde bulunan birçok iş yeri adının yabancı olduğunu ve birçok iş yeri sahibinin bu adların kökenini ve anlamını bilmeden kullandıklarını görsellerle anlattı.

Son olarak "Basın-Yayın Kuruluşlarında Dili Kullanamama" başlığı altında görsel ve işitsel medyada karşılaşılan yanlış kelime kullanımlarına, anlatım bozukluklarına ve yabancı sözcükleri kullanarak konuşma-yazma özentiliğine değinen Teslime  Fırat, Türkçenin sözlü ve yazılı basında doğru kullanılmasının gençlerde dil bilincinin yerleşmesindeki öneminden bahsetti.

Panel sonunda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal panelist öğrencileri tebrik ederek panele katkılarından dolayı teşekkür etti. Öğrencilere katılım belgesi verilerek konuyla ilgili çeşitli kitaplar hediye edildi.

sempozyum123