Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 7. Türkoloji Semineri


     Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, ilki 9 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkoloji Seminerleri devam ediyor.

Mevlüt2

      Fakültemiz dekanlık toplantı salonunda 2 haftada bir gerçekleştirilen seminerlerin, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL ve bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla 08 Şubat 2017 Çarşamba günü yedincisi gerçekleştirildi.

     Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elamanlarından Arş. Gör. Mevlüt İLHAN, "Na'îmî'nin Manzum Kaside-i Bürde Tercümesi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

     Öncelikle İmam Bûsîrî ve onun Arapça olarak yazdığı ve Kaside-i Bürde olarak tanınan eseri hakkında bilgi veren Mevlüt İlhan, "Müslüman toplumları çok etkilemiş ve bunun sonucu olarak birçok dile tercüme edilmiş olan kasidenin Türkçe, Arapça ve Farsça şerhlere konu edildiği, hatta kendisine nazireler yazıldığı da tespit edilmiştir. Kaside-i Bürde, Müslüman Türklerin de beğenisini kazanmış, şifa vermesi umuduyla hastalara okunması, camilerde makamla kıraat edilmesi, medreselerde ders olarak okutulması yanında Türk edebiyatında da geniş bir şekilde yer almıştır." ifadeleriyle kasidenin ehemmiyetini aktardı.

    Daha sonra bu kasidenin kırka yakın Türkçe tercümesinden biri olan ve daha önceki çalışmalarda hakkında bilgi verilmeyen Na'îmî'ye ait söz konusu tercümeyi tanıtan İlhan, eserin edebî yönü, aruz açısından incelenmesi ve çeviri hususiyetleri gibi konular hakkında bilgi verdi.

mevlüt1

    Bölüm öğretim elamanlarının uyarı ve önerileriyle katkıda bulunduğu seminer, tercüme metinin dinleyiciye sunulmasıyla son buldu.

     Türkoloji seminerlerinin sekizincisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülsüm TARAKÇI'nın sunumuyla 22 Şubat 2017 tarihi, saat:13.00'te Fen-Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.