Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 6. Türkoloji Semineri


     Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, bu hafta Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü "Bölüm Semineri", Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL'ın başkanlığında ve bölüm hocalarının katılımıyla 18.01.2017 Çarşamba günü yapıldı.

İlknurAy1

     Seminerde, bölüm öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. İlknur Ay "Refik Halit Karay'ın 'İstanbul'un İç Yüzü' Adlı Romanında  Kronotop Yapı ve Kurgusal İşlevi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İlknur AY, bu sunumunda öncelikle araştırmasına temel teşkil eden yapısalcılık kuramı hakkında birtakım bilgiler verdi. Sonrasında edebiyat bilimci Mikhail Bakhtin'in ileri sürdüğü kronotop kavramı ve bunun kurgusal işlevi çerçevesinde değerlendirmiş olduğu Refik Halit Karay'ın "İstanbul'un İç Yüzü" adlı romanına dair tespitlerinden söz etti. Bölüm hocalarının sorularının cevaplandırılmasının ardından da seminer sona erdi.

İlknurAy2