Akademik Personel


Ad Soyad : Cengiz Yıldırım
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : cyildirim05@gmail.com
Dahili : 3347
Oda No :

                                                       ÖZGEÇMİŞYAZIŞMA ADRESİ                          : Amasya Üni.Eğitim Fak. Amasya

DOĞUM TARİHİ ve YERİ            : 01.12.1963-Feyze (Amasya)

TEL : 358-2526230/4177795

GSM: 

E-POSTA : cyildirim05@gmail.com

FAKS : 358 2526222/4177794


ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

 2009

Ondokuz Mayıs Üni. Fen Bil.Ens.Doktora

Botanik (Biyoloji)

 1997

Ondokuz Mayıs Üni. Fen Bil.Ens.Yüksek lisans

Botanik (Biyoloji)

 1987

Atatürk üni.

Biyoloji

 1981

Amasya Atatürk Lisesi

Tabii Bilimler

  1. 1.      AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV SÜRESİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE ve KURUM/KURULUŞ

BÖLÜM

1987-1995

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Biyoloji

1995-2006

Öğr.Görevlisi

Ondokuz Mayıs Ün.

İlköğretim

2006-2011

Öğr.Görevlisi

Amasya Üni.

İlköğretim

2011.....

Öğretim Üyesi

Amasya Üni.

İlköğretim

Akademik ve İdari Görevler

2002-2007 Çevre Kulübü Akademik Danışmanı

2009-2013 Gezi gözlem kulübü akademik danışmanı

2011 Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Devam Ediyor.

2015 Merkezi Araştırma Laboratuarı Yönetim Kurulu Üyeliği

2011 Amasya  Üni.Senato Üyeliği

Uzmanlık Alanları

 Vejetasyon (Bitki Sosyolojisi)  -   Bitki Ekolojisi, -  Bitki Sistematiği, - Çevre Eğitimi

Ödüller

1. TÜBİTAK Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü, TÜBİTAK Başkanlık, 2010

2.Amasya Üni. SCI yayınlar Teşvik plaketi 2013

3.Amasya Üni. SCI yayınlar Teşvik plaketi 2015

.
 


Projelerde Yaptığı Görevler

1. “İnegöl Dağı (Gümüşhaciköy-Amasya) ‘nin vejetasyonu üzerinde floristik, fitososyolojik ve ekolojik  bir araştirma ”,OMÜ Fen - Edebiyat Fakültesi F-419 nolu Araştırma Projesi Görevi: Araştırmacı

 

2. “ Tavşan Dağı’nın (Merzifon-Amasya) Florası  Amasya Eğitim Fakültesi 008 nolu Araştırma Projesi   Görevi: Araştırmacı

3."Amasya Üniversitesi Ögretim Üyelerinin Ingilizce Yeterliliklerinin Gelistirilmesi?", BAP,
Arastırmacı ,2014-2014

4."Prunus persica (Seftali)'da bazı agır metal içeriklerinin N, P kullanım yeterliligi üzerine
etkisinin arastırılması", BAP, Arastırmacı ,2012-2014

5."Yedikır Baraj Gölü ve çevresinin Floristik ve Ekolojik Yapısı Bitki çesitliliginin
Arastırılması", BAP, Arastırmacı ,2013

6."Çevre Egitimi, ERASMUS Ders Verme Hareketliligi Programı,Daugavpils", AB PROJESI,
Arastırmacı ,2014-2014

 7."Sınıf Ögretmenleri ve Ögretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini

Gelistirme Çalısması", TÜBITAK PROJESI, Egitmen ,2013-2013

8."Tavsan Dagı?nın (Merzifon/Amasya) Bitki Sosyolojisi Yönünden Arastırılması", BAP,
Yönetici ,2014

9."Derinöz Baraj Gölü ve çevresinin Floristik ve Ekolojik Yapısı Bitki çesitliliginin
Arastırılması", BAP, Yönetici ,2013

10.Yesilırmak Çocukları Dogada Bilimle Bulusuyor 2014", TÜBITAK PROJESI, Egitmen ,2014-
2014

11."Çevre Egitimi, ERASMUS Ders Alma Hareketliligi Programı, Croatia.", AB PROJESI,
Arastırmacı ,2013-2013

12.Amasya İli Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi - Vasküler (Damarlı) Bitkiler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Uzman, 2015-2017

13.Amasya İl Florası, BAP, Araştırmacı, 2015-2016.

14.Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (Technical Assistance for Strengthening The National Protection System for Implementation of Natura 2000 Requirements),AB,2015-2019

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. . A. Cansaran, S. Peker, C. Yıldırım, Floristic Characters of the Area between the Direkli (Göndes) Village, Yassıçal (Ebemi) Town and Abacı Village (A5/6 Amasya–TÜRKİYE), International Journal of Botany, 3, 3, 240-250, 2007.

A2. Ö.F. Kaya, A. Cansaran, C. Yıldırım, A syntaxonomical investigation of forest and pseudomaquis on transitional area in the central Black Sea region (Amasya, Turkey), Acta Botanica Gallica, 157, 3, 469-482, 2010. “SCI_Expanded

A3.Çalı Öztürk Ilkay, Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz (2014). Trıchome morphology of medıcınal taxon
Ajuga orıentalıs L. (Lamıaceae) In Turkey. BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, 43(1), 91-95.,

A4.Karavin Neslihan, Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz (2014). INVESTIGATION ON HEAVY METAL
ACCUMULATION OF AESCULUS HIPPOCASTANUM L., PLATANUS ORIENTALIS L. AND POPULUS ALBA L. AND DETERMINING THE POLLUTION LEVELS IN AMASYA, CENTRAL BLACK SEA REGION OF TURKEY. Fresenius Environmental Bulletin, 23(4),

A5.Yıldırım Cengiz, Karavin Neslihan, Cansaran Arzu (2012). Classification and evaluation of some

endemic plants from Turkey using Grime’s CSR strategies. EurAsian Journal of BioSciences ,

A6.Hasan KORKMAZ*, Erkan YALÇIN, Hamdi Güray KUTBAY & Cengiz YILDIRIM 

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE DISTRIBUTION AND COMPOSITION OF PLANT COMMUNITIES
IN KIZILIRMAK VALLEY- BLACK SEA REGION, TURKEY,Revue d’Ecologie (Terre et Vie), Vol. 71 (1), 2016

 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

* Sözlü Bildiri                      ** Poster Bildiri

 B1. A. Cansaran, Ö.F. Kaya, C. Yıldırım, “An Ethnobotanıcal Study (Amasya/ Gümüşhacıköy-Turkey), Program, Book of Abstracts and Participants List, p-29, 25-29 June 2007, VIIth  Plant Life of  Southwest  Asia  Symposium, Anadolu University Faculty of Pharmacy, Eskişehir, TURKEY. **

B2.  A. Cansaran, C. Yıldırım,The Determinatıon of Erosion Intensity of Soil Where the Plant Associations Distributed on Some Mountains in the Transition Zones Between Middle Black Sea and Middle Anatolia Regions”, Proceedings, Page 73, 22-26 March 2010, XIII. OPTIMA Meeting, Antalya, TURKEY. **

B3. Karavin Neslihan, Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu (2013). Plant Diversity of the Astragalus
microcephalus-Astragalus micropterus Community in Inegöl Mountain, Amasya-Turkey. International
Conference onEnvironmental Science and Technology ( Poster ),

B4.Uygun Serife, Çakır Recep, Demiriz Levent, Yıldırım Cengiz (2013). Fen Bilgisi Ögretmen Adaylarının
Fen Ögretimine Yönelik Tutumları ile Teknoloji Tutumlarının Incelenmesi. 7th International Computer
& Instructional Technologies Symposium ( Sözlü Bildiri ),

B5.Karavin, N., Yıldırım, C. & Cansaran, A. (2012). Cupressus sempervirens’in Cu, Fe ve Mn Birikimi ve Biyomonitör Olarak Kullanılabilirliği. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)’nde sunulan poster bildiri. Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 3-7 Eylül.

B6.Yıldırım, C., Cansaran, A., Karavin, N. (2012). İnegöl Dağı (Gümüşhacıköy-Amasya) Step Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)’nde sunulan poster bildiri. Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 3-7 Eylül.

B7. Karavin, N., Yıldırım, C. & Cansaran, A. (2013). Plant Diversity of the Astragalus microcephalus-Astragalus micropterus Community (Astragalo micropteri-Astragaletum microcephali ass.) in İnegöl Mountain, Amasya, Turkey. International Conference on Environmental Science and Technology (Cappadocia-2013)’da sunulan poster bildiri. Ürgüp, Türkiye, 18-21 Haziran.

B8. Yıldırım, C., Yalçın, E., Cansaran, A. & Korkmaz, H. (2015). Forest, Shrub and Steppe Vegetation of Tavşan Mountain in Merzifon (Amasya) – TURKEY. International Conference on Latest Trends in Food, Biological & Ecological Sciences - ICLTFBE'15’da sunulan poster bildiri. Dubai, UAE, October 11-12.

 C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1.Korkmaz, H., Yalçın, E., Engin, A., Yıldırım, C. (2005). Flora of TavşanMountain (Merzifon - Amasya). OT Sistematik Botanik Dergisi, 12, 2, 103-140.

C2. A. Cansaran, Ö.F. Kaya, C. Yıldırım, Ovabaşı, Akpınar, Güllüce ve Köseler Köyleri (Gümüşhacıköy/Amasya) Arasında Kalan Bölgede Etnobotanik Bir Araştırma, Fırat Ün. Fen ve Müh. Bil. Dergisi (FFMÜ), 19, 3, 243-257, 2007.

C3. A. Cansaran, C. Yıldırım, S. Peker, Amasya’da bugüne dek yapılmış olan tüm floristik araştırma sonuçlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (2. Kitap), Amasya Valiliği, 1017-1030, 2007.

C4. C. Yıldırım, A. Cansaran, S. Peker, Amasya il sınırları içerisinde yayılış gösteren endemik bitkiler ve bunların tehlike kategorileri, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (2. Kitap), Amasya Valiliği, 1047-1066, 2007.

C5. C. Yıldırım, A. Cansaran, A Study on the Floristical, Phytosociological and Phytoecological Structure of Turkish Astragalus angustifolius subsp. angustifolius Associations, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10, 2, 164-171, 2010.

C6.  C. Yıldırım,  Mahmut Kılınç,  The Flora of the İnegöl Mountain, BioDiCon (Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma),3/2 (2010) 49-67.

C7. C. Yıldırım,  Mahmut Kılınç,  İnegöl Dağı Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011,11,(1): 27-43.

C8. Türkay Ilker, Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu, Karavin Neslihan (2014). Orta Karadeniz Bölgesinde
Bulunan Bazı Dagların Endemik Bitkiler Açısından Incelenmesi. Tabiat ve Insan, 48(186), 3-18.

C9.Yıldırım Cengiz, Bacanak Ahmet, Özsoy Sibel (2012). ÖGRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA
KARSI DUYARLILIKLARI. Kastamonu Egitim Dergisi

C10.Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz, Yalçın Erkan (2012). An overview of the floristical, phytosociological
and phytoecological structure of Turkish Eastern Beech (Fagus orientalis) forests. BioDiCon

C11. YILDIRIM CENGIZ (2012). Inegöl Dagı (Gümüshacıköy-Amasya-Türkiye) Bozuk Orman Vejetasyonu
Üzerine Fitososyolojik Bir Arastırma. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), 301-312.

C12. Yıldırım Cengiz, Karavin Neslihan, Cansaran Arzu (2012). Amasya ili sehir merkezinde bulunan

Elaeagnus angustifolia L. ve Pinus brutia Ten. türlerinde bazı agır metallerin içeriklerinin belirlenmesi.
Biyoloji Bilimleri Arastırma Dergisi (Research Journal of Biological Sciences) (

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

1 Kaya Dilan, Yıldırım Cengiz, Yesilyurt Funda (2014). Son Sınıf Ögretmen Adaylarının Çevreye Yönelik
Tutumlarının Brans Bazında Incelenmesi. XIII. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu, 

2.Cansaran Arzu, YILDIRIM Cengiz, Karavin Neslihan (2013). Pinus brutia’nın Amasya Sehir Merkezindeki
Trafik Kökenli Kirliliginin Belirlenmesinde Biyomonitör Olarak Kullanılması. XI.Ulusal Ekoloji ve Çevre
Kongresi, 
3 Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz, Karavin Neslihan (2012). Amasya Ilinde Yol Kenarlarında Bulunan
Maclura pomifera (Rafin.) Schneider ve Populus alba L. Türlerinde Cu, Fe ve Mn Birikimi. Ekoloji 2012
Sempozyumu, (Kontrol No: 1120836)
4 Yıldırım Cengiz, Karavin Neslihan, Cansaran Arzu (2012). Amasya Ili Sehir Merkezinde Bulunan
Elaeagnus angustifolia L. ve Pinus brutia Ten. Türlerinde Bazı Agır Metallerin Içeriklerinin Belirlenmesi.
Ekoloji 2012 Sempozyumu, 
5 Karavin Neslihan, Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz (2012). Amasya Ilinde Yol Kenarlarında Bulunan
Aesculus hippocastanum L. ve Platanus orientalis L. Türlerinde Cu, Fe ve Mn Birikiminin Arastırılması.
Ekoloji 2012 Sempozyumu, 
6 Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu, Peker Suat (2007). Amasya il sınırları içerisinde yayılıs gösteren
endemik bitkiler ve bunların tehlike kategorileri. I. Amasya Arastırmaları Sempozyumu, 
7 Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz, Peker Suat (2007). Amasya’da bugüne dek yapılmıs olan tüm floristik
arastırma sonuçlarının karsılastırılarak degerlendirilmesi. I. Amasya Arastırmaları Sempozyumu,
8 Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu, Karavin Neslihan (2014). Direkli, Yassıçal ve Abacı Köyleri (A5/6,
Amasya, Türkiye) Arasındaki Bölgenin Endemik Bitkiler Açısından Incelenmesi. 22.Ulusal Biyoloji
Kongresi,
9 Kılıç Duygu, Bektas Idris, Yıldırım Cengiz (2014). Yeni Çevresel Paradigma Ölçegiyle Amasya Çiftçilerin
Çevresel Tutumunun Belirlenmesi. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, (Kontrol No: 1120019)
10 Yesilyurt Funda, Yıldırım Cengiz, Kaya Dilan (2014). Akademik Personellerin Çevreye Yönelik
Tutumlarının Çesitli Degiskenler Açısından Incelenmesi. XIII.Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitimi
Sempozyumu, 
11 Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu, Karavin Neslihan (2012). Inegöl Dagı (Gümüshacıköy-Amasya-Türkiye)
Step Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Arastırma. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 
12 Bilgin A, Balcı Ç, Yıldırım Cengiz, ve ark (2012). Malus domestica (Elma)’da Agır Metal Birikimi. 21.
Ulusal Biyoloji Kongresi, (Kontrol No: 1120755)
13 Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu (2010). Türkiyenin Farklı Bölgelerinde Yayılıs Gösteren Astragalus
angustifolius subsp. angustifolius Birliklerinin Floristik, Fitososyolojik ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir
Derleme. Ekoloji 2010 Sempozyumu,
14 Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz, Karavin Neslihan (2013). Species Diversıty of the Fagus orientalıs-
Cardamine bulbifera (Cardamino bulbiferae-Fagetum orientalis ass.) community in Inegol mountain,
Amasya, Turkey. Ekoloji 2013 sempozyumu, 
15 Yıldırım Cengiz, Karavin Neslihan, Cansaran Arzu (2013). Plant Dıversıty of the Pinus nigra subsp.
pallasiana Lathyrus tukhtensis (Lathyro tukhtensis-Pinetum pallasianae ass.) community in Inegöl mountain,
Amasya, Turkey. Ekoloji 2013 sempozyumu, 
16 Çalı Öztürk Ilkay, Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz (2013). Tıbbi Bir Takson Olan Ajuga orientalis L.
(Lamiaceae) Türünün Kaliks Ve Korolla Anatomisi Üzerine Bir Çalısma. XI.Ulusal Ekoloji ve Çevre
Kongresi, 
17 Blgin Ali, Cansaran Arzu, Yıldırım Cengiz, ve ark (2011). Cerasus avium’da Agır Metal Birikimi. X.
Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 
18 Bilgin Ali, Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu, ve ark (2011). Cerasus avium’da Makroelement Içerigi ve N
Rezorbsiyonu. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, (Kontrol No: 1121277)
19 Karavin Neslihan, Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu (2012). Cupressus sempervirens’in Cu, Fe ve Mn
Birikimi ve Biyomonitör Olarak Kullanılabilirligi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, (Kontrol No: 1121365)
20 Yıldırım Cengiz, Cansaran Arzu (2008). Amasya Ili Florasına Genel Bir Bakıs. XIX. Ulusal Biyoloji
Kongresi, Trabzon.
21 Yıldırım, C., Cansaran, A. & Dursun, İ. (2015). Yedikuğular Kuş Cenneti (Yedikır Barajı) ve Çevresinin (Suluova/Amasya) Floristik Yapısı. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2-4 Eylül.

 

 

* Sözlü Bildiri                      ** Poster Bildiri

 

 

E. Diğer yayınlar

E1. Kitap Bölümleri

1. Bozkurt, O. (edit.), Çevre Eğitimi (1. Bölüm: Çevre Bilimi İle İlgili Başlıca Terimler ve Kavramlar; 5. Bölüm: Su ve Toprak Kaynakları), Pegem Akademi, Ankara, 2008.

2. Bozkurt, O. (edit.), Genel Biyoloji (3. Bölüm: Hücre), Pegem Akademi, Ankara, 2008.

3. Aydoğdu, M. (edit.), Fen Eğitiminde Çevre (6. Bölüm: Biyolojik Çeşitlilik ve Türkiye’deki Durum; 7. Bölüm: Türkiye’nin Flora ve Faunası; 8. Bölüm: Endemizm ve Türkiye’deki Endemik Canlı Türleri; 9. Bölüm: Türlerin Korunması ve Ülkemizde Tehdit Altındaki Canlılar), Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2009.

4.  Polat, F. (edit.), Biyolojide Özel Konular (6. Bölüm: Organ Nakilleri ve Organ Bağışının Önemi; 10. Bölüm: Kimyasal Maddeler (İlaçlar, Boyalar, Deterjanlar) ve Biyolojik Etkileri), Pegem Akademi, Ankara, 2010.   

E2. Kongre, Sempozyum veya Toplantılar

(Dinleyici olarak)   

    

1. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul.