Beden Eğitimi ve Spor ABD Formasyon Dersleri


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINI ALAN DIŞINDAN KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ALACAKLARI
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DERSLERİ
(AMASYA ÜNİVERSİTESİ-HİTİT ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAM)


Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

BİRİNCİ DÖNEM

PDF  501

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

PDF  503

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

2

0

2

PDF  505

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

PDF  507

Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

PDF  509

Gelişim Psikolojisi

2

0

2

- -

       Toplam

10

2

11

İKİNCİ DÖNEM

PDF  502

Özel Öğretim Yöntemleri

3

2

4

PDF  504

Sınıf Yönetimi

2

0

2

PDF  506

Program Geliştirme ve Öğretim

2

0

2

PDF  508

Rehberlik

2

0

2

PDF  510

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

-

       Toplam

11

8

15

- -

       Program Toplamı

21

10

26