Tarihçe


      Enstitümüz 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Amasya Üniversitesine bağlı olarak İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde açılan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı'nda 12 normal öğrenci, 2 Özel Öğrenci olmak üzere toplam 14 öğrenci ile Lisansüstü Eğitime başlamış olup; 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında açılan (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı (UZEM), 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yeni açılan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Doktora Programı ve Amasya Üniversitesi-Hitit Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Programı olan Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarında ve 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılan, Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı, İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde açılan Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programlarında eğitim görmekte olan 206 Tezli Yüksek Lisans (3' ü özel öğrenci), 5 Doktora öğrencisi ve 177 Tezsiz Yüksek Lisans Programı (UZEM) öğrencisi olmak üzere toplam 388 öğrenci ile Lisansüstü eğitime devam etmektedir.

     Düşünen, üreten, kendi geleceğini kurabilen ve ülke yararına bilgi birikimini sunmak isteyen gençlerimizi aramızda görmek en büyük istek ve arzumuzdur.

.

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARINA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI (2015-2016 GÜZ YARIYILI)

sos_tarihce