İdari Personel


  Bayram ATAK              Enstitü Sekreter V.         2137 

  Elif YÜCE BADEM          Bilgisayar İşletmeni         2207

  Hasan Emre KERMEN      Memur                        2142

  Ayhan BERBER             Hizmetli                       2206

  Mehmet Onur BAHÇE     Memur                         2145

  Recep ÇALIŞ               Memur                         2141