İdari Personel


Bayram ATAK              Enstitü Sekreter V.         2137

Elif YÜCE BADEM         Bilgisayar İşletmeni        2207   

Hasan Emre KERMEN    Memur                                 2142

Ayhan BERBER            Hizmetli                              2206

Mehmet Onur BAHÇE    Memur                                2145

Recep ÇALIŞ              Memur                                 2141