Tarihçe


    Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde açılan Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı'nda 14 normal öğrenci, 1 Özel Öğrenci olmak üzere toplam 15 öğrenci ile Lisansüstü eğitime başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılmış olan, İlköğretim Anabilim Dalı'na bağlı Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı, Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı; Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ve Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılan, Fizik Anabilim Dalı Doktora programı, Biyoloji Anabilim Dalı Doktora programı ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılan, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarında, eğitim görmekte olan 268 Yüksek Lisans (8' i özel öğrenci) ve 11 Doktora Öğrencisi (2' si özel Öğrenci) olmak üzere toplam 279 öğrenci ile Lisansüstü eğitime devam etmektedir.

      Düşünen, üreten, kendi geleceğini kurabilen ve ülke yararına bilgi birikimini sunmak isteyen gençlerimizi aramızda görmek en büyük istek ve arzumuzdur.

 

 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARINA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI (2015-2016 GÜZ YARIYILI)

fen_tarihce