Formlar


Anabilim Dalları İçin Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Not Teslim Formu

Danışmanlık Dersi Değerlendirme Formu

Ders Öneri Formu

Ders Telafi Formu

Kontenjan Bildirim Formu

Özel Öğrenci Not Bildirim Formu

Seminer Bildirim Formu

Seminer Bilgi Formu

Sınav Ücreti Bildirim Formu

Tez Konu Değişikliği İstem Dilekçesi

Tez Konusu Belirleme Formu

Uzmanlık Alan Dersi Açma Talep Formu

İntihal Komisyonu İnceleme Sonuç Raporu

Yüksek Lisans / Doktora Ve Sanatta Yeterlik Yayın Koşulu Formu

 

Öğrenciler İçin Genel Formlar

Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Ders İstem Dilekçesi

Ders Muafiyet Talep Formu

İlişik Kesme Formu

İzin Formu

Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

Not Döküm Belgesi İstem Dilekçe

Öğrenime Ara Verme İstem Dilekçesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Sevk Tehiri Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Yatay Geçiş Ders Uyum Formu

Doktora Başvuru Formu

Yüksek Lisans Başvuru Formu

 

Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Formlar

Danışman Öneri Formu

Tez İzin Formu

Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Talep Formu

Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Yazım İnceleme Formu

Yüksek Lisans Tez Savunmasına Giriş Formu

Yüksek Lisans Tez Savunması Sonuç Formu

Yüksek Lisans Tez Teslim Formu

Yüksek Lisans Tezi  Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğr. İçin Sınav Sonuç Formu

Yüksek Lisans Tezi Bilimsel Etik Bildirim Formu

Yüksek Lisans Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğr. İçin Sınava Giriş Formu

Doktora Öğrencileri İçin Formlar

Danışman Öneri Formu
Doktora  Yeterlik Sınavı
Jürisi Belirleme Formu

Doktora Ara Rapor Hazırlama Formu

Doktora Danışman Değişikliği Talep Formu

Doktora Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Tez Değerlendirme Formu

Doktora Tez Jürisi Öneri Formu

Doktora Tez Konu Önerisi  Formu Doktora Tez Savunması Sonuç Formu

Doktora Tez Savunmasına Giriş Formu

Doktora Tez Yazım İnceleme Formu

Doktora Tezi Bilimsel Etik Bildirim Formu

Doktora Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğr. İçin Sınava Giriş Formu

Doktora Tezi Teslim Formu

Doktora Yeterlik Sınav  Jüri Tutanağı

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Kişisel Rapor Formu

Tez İzin Formu

Tez İzleme Komitesi Bireysel Değerlendirme Formu

Tez İzleme Komitesi İzleme Değerlendirme Tutanağı

Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu

Tez Önerisi Savunması Tutanağı Formu

Tez Savunma Sınavı Bildirme Formu