Öğrencilerimizin Dikkatine


SEB-BAP 15-060 nolu "Bilimsel Araştırmalarda Güncel Yönelimler ve Yöntem Çalıştayı" kapsamında 3 gün sürecek olan istatiksel veri analizi çalıştayına (veri tabanı oluşturma, veri seti üzerinde yapılan işlemler, tamamlayıcı istatikseller, mod, medyan, ortanca, varyans analizi, regrasyon analizi, Kruskall Wallis H testi, korelasyon hesaplaması vb.) katılmak isteyen öğrencilerimizin belirlenmesine ihtiyaç vardır.

Çalıştaya katılmak isteyen öğrencilerimiz 27.11.2015 tarihine kadar  analiz.sam@outlook.com adresine adı soyadı ve öğrenci olduğunu belirterek  katılmak istediğini belirten bir mesaj göndermeleri  gerekmektedir. Çalıştaya ilişkin tarih ve bilgilendirme için tıklayınız.