Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu


Yüksek Öğretim Kurumlarında görev yapan akademik personelin gösterdikleri performansa  göre, teşvik ödenmesine ilişkin ilke ve esasları belirleyen Akademik Teşvik Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin Geçici ve Son Hükümler Kısmından görüleceği üzere "2015 yılına ilişkin olarak bu yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında, üyeleri yükseköğretim kurumundaki her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere akademik çalışmalar, alınan ödüller ve yapılan projeler dikkate alınmak suretiyle rektörün önereceği üç aday arasından senato tarafından bir yıl için geçici akademik teşvik komisyonu kurulur" ibaresi yer almaktadır.

Geçici teşvik değerlendirme komisyonunda görev almak isteyen öğretim üyelerimizin dönüşleri neticesinde komisyon aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

1)Prof.Dr. Murat Gökdere/Rektör Yardımcısı

2)Doç.Dr. İbrahim Hüdai Taşdemir

3)Doç.Dr. Mücahit Kaçar

*****

Yrd.Doç.Dr. Adem Bayar [Yedek]

Yrd.Doç.Dr. Erkan Çer [Yedek]

Yrd.Doç.Dr. Betül Bal Gezegin [Yedek]

Gösterdiğiniz/Göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.