Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri


Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yükseköğretimde kalite güvencesi ve süreçleri konusunda en önemli araçlardan bir tanesi de yükseköğretim kurumlarımızda görev alan öğretim üyelerimizin akademik atama (ilk defa ve yeniden atama)  ve yükselmelerde açık, şeffaf ve karşılaştırılabilir ilke ve kuralların yürürlüğe konulmasıdır.

Bilindiği gibi, 2547 sayılı kanunun öğretim üyelerinin atanmasına ilişkin 23, 25 ve 26. maddelerinde yükseköğretim kurumlarının"… Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler..." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, üniversitemiz bünyesinde "Amasya Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" belirlenmesine yönelik olarak bir Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Hazırlanacak olan "Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri", üniversitemiz akademik kadro gereksinmelerinin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması; adayların akademik düzeyleri hakkında gerçekçi değerlendirmelerin yapılabilmesi; başvurularla ilgili olarak rapor düzenleyen öğretim üyelerine, atamada yetkili amir ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması; ve adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri konularında gerekli esasların belirlenmesini amaçlamaktadır.

Bu çalışma grubunda görev almak isteyen öğretim üyelerimizin amasyauni@amasya.edu.tr e-mail adresine 22 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar görev almak istediklerine dair mesaj ile yanıt vermeleri gerekmektedir.

Gösterdiğiniz/Göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

rektörlük