Akademik, İdari Personelimiz ve Öğrencilerimizin Dikkatine


Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemizde eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve buna yönelik stratejilerin geliştirilmesi, izlenmesi ile sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, üniversitemiz bünyesinde kurulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurulu oluşturulmuştur ve kurul ilk raporunu /media/105874/adekson.pdf  adresinde yayınlanmıştır.

Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin sistematik olarak düşüncelerinin alınmasının, bundan sonra yapılacak tüm etkinliklerde göz önünde bulundurulmasını önemli bularak bir memnuniyet araştırmasını yeniden başlatmış bulunmaktayız.

Ankete vereceğiniz cevaplar topluca değerlendirilecektir. Anketi içtenlikle yanıtlayarak araştırmanın gerçekleşmesine yaptığınız/yapacağınız katkı için çok teşekkür ederiz.

Son Katılım Tarihi:15 Nisan 2013

Amasya Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Ankete Giriş İçin: http://anket.amasya.edu.tr/