Acil Servis Hemşireliği Eğitimi Verildi


Sağlık Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen "Acil Olgu Yönetiminde Simülasyon Uygulamaları'' projesi kapsamında uygulamalı 'acil servis'  eğitimi verildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD'den Prof. Dr. Melih Elçin'in gözetiminde öğrencilerimiz acil serviste karşılaşılan durumlar ve sorunların bire bir canlandırıldığı ortamda eğitim aldılar. Sağlık Yüksekokulu laboratuvarında gerçekleştirilen projenin açılış programına Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay da katıldı.

simülasyon1

Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Eylem Topbaş; projeyle ilgili verdiği bilgide; ''Acil servis, yaşamı tehdit altında olan bireye zaman kaybedilmeden tıbbi müdahale ve bakımınyapıldığı yerdir. Acil bakım, sağlıklı bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü bozan ve yaşamı tehdit altında olan bireyin ve ailesinin gereksinim duyduğu tıbbi bakımın, zaman kaybedilmeden verilmesi anlamını taşımaktadır. Acil servis hemşireliği diğer servis hemşireliğine göre daha hızlı karar verme ve stresle baş etme becerisi gerektirmektedir. Hastaya müdahalede geçen sürenin hayati öneminin olması acil bakım hemşiresinin daha spesifik nitelikler taşımasını zorunlu kılmaktadır. Bu tür ünitelerde çalışan hemşirelerin bakım verdikleri hasta bireylerin hastalıklarına ilişkin belirti ve bulguların erken tanılanmasının yanı sıra, gerekli girişimlerin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların başında kardiyak, nörolojik, metabolik, travmatik ve psikiyatrik vb. hayati sağlık sorunlarını erken tanılamak, hızlı ve doğru bir şekilde güvenilir triaj uygulamak,  sağlık sorunlarını gidermeye yönelik hızlı ve doğru girişimde bulunmak gelmektedir.

simülayon2

Acil klinik hemşiresine yüklenen rol ve sorumluluklar onu acil servis ekibinin değerli bir üyesi durumuna getirmektedir. Hemşirelik öğrencileri mesleğe ilk adım attıklarında genellikle acil ve yoğun bakım üniteleri gibi riskli ve karmaşık kliniklerde çalışmaya başlamaktadırlar. Öğrencilere bu koşullara en yakın öğrenme ortamları sağlayacak eğitim imkânlarının sunulması, göreve başladıklarında hazır bulunuşluklarının ve özgüvenlerinin artmasına, daha eleştirisel ve çok boyutlu, süreç odaklı düşünmelerine, kısıtlı zamanda doğru ve hızlı karar vermelerine ve güvenilir müdahalelerde bulunmalarına katkı sağlayacaktır.

Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz proje ile mezuniyet öncesi öğrencilerin karşılaşabilecekleri acil olguları hibrit simülasyon, standart hasta ve yüksek gerçekli maketler üzerinde deneyimlemeleri sağlandı. Ayrıca projenin sonunda yapılan değerlendirmede öğrencilerimizin acil vaka senaryoları ile kendilerini gerçekçi bir hastane ortamında hissettikleri, vakayı yönetmede başarısız olduklarında gerçek bir üzüntü içinde oldukları ve başardıklarında ise kendilerine güvenlerinin arttığını gözlemledik.

simülasyon4

İlk simülasyon uygulamasını yüksek gerçeklikli simülasyon maketi ile Mayıs 2015'de yaptığımız projemizin ardından laboratuar ortamımızı yeniden düzenledik ve simülasyon eğitim yöntemlerinden biri olan standart hasta modelini de simülasyon uygulamalarımız arasına yerleştirdik. "Acil Olgu Yönetiminde Simülasyon Uygulamaları" projemizde standart hasta eğitim modelini kullandık. Standart (simüle) hasta, belirli bir hastalık öyküsünü tam ve tutarlı bir şekilde canlandırmak ve öğrenci performansını değerlendirmek üzere eğitim almış bireydir. Şu an okulumuzda simülasyonlu eğitim yöntemlerinin her birini kullanarak vaka temelli beceri eğitimlerini sıklıkla uyguluyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi AB Başkanı Prof.Dr. Melih Elçin'in değerli katkıları ile beceri eğitiminde yeni bir model olan standart hasta modelini eğitimlerimizde uygulayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu projede eğitimin gerçekleştirilmesinde başta Prof.Dr. Melih Elçin olmak üzere Ar.Gör.Dr. Zehra Gök Metin, Ar.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez, Ar.Gör. Atiye Erbaş'a ve standart hasta rollerini başarı ile canlandıran Serap Yıldırım ve Temel Yıldırım'a katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Proje sürecinin her aşamasında özverili çalışmalarından dolayı proje ekibinde yer alan Öğr.Gör. Gülay Bingöl, Öğr.Gör. Öznur Görgen ve Yrd.Doç.Dr. Banu Terzi'ye, BAP Birimine ve laboratuar koşullarının iyileştirilmesinde her zaman desteğini bizden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay'a teşekkür ederiz.'' dedi.

simülasyon4

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü