2014 Yılı Performans Programı


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin (md.7/7) usul ve esasları çerçevesinde hazırlanan ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen bütçe büyüklüğüne göre nihai hali verilen, 2014 Yılı Performans Programı Üniversitemizin web sayfasında yayınlanmıştır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2014 Yılı Performans Programı