2013 Yılı Toplulaştırılmış Projeler


Üniversitemizin 2013 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış projelerin alt proje seçimi ve bu projelere ödenek tahsisinde uyulacak usul ve esaslar ile seçilen alt projeler, gerekçeleri ve alt projelere tahsis edilen ödeneklere ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda sunulmuştur.

 

1-   Proje seçiminde öncelikle hâlihazırda devam eden alt projelerin tamamlanması ve 2010-2014 Stratejik Plan Kapsamında gündeme alınan yeni alt projelerin ise 3 (üç) yıl içerisinde tamamlanarak eğitim-öğretim hizmetine açılması planlanmaktadır.

2-   Alt projelere, 1' inci maddede belirlenen esaslara göre seçilen projelerin tamamlanmasına yönelik olarak ödenek tahsis edilmiş ve edilecektir.

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.