2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu


KAMUOYUNA AÇIKLAMA

      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanan, Üniversitemizin 2013 Yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini kapsayan bilgiler ekteki raporda sunulmuştur.

      Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                                                                    Prof. Dr. Metin ORBAY

                                                                                                                  Rektör

2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu