2013 Yılı 3. Dönem Proje Takvimi


Saygıdeğer Öğretim Üyeleri,

Üniversitemiz 2013 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) destek programı çerçevesi kapsamında 2013 Yılı 3. Dönem Proje Takvimi aşağıdaki gibidir. Bu dönem müracaatları için toplam proje bütçesi için üst limit 30.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Saygılarımızla…

BAP Koordinasyon Birimi

 

2013. Yılı 2. Dönem Proje Takvimi

BAP Proje Süreci

Tarih

Proje Öneri Dosyalarının* BAP Koordinasyon Birimine** Teslimi

07.10.2013 - 31.10.2013

Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri

01.11.2013 - 07.11.2013

Projelerin Değerlendirilme Süreci

08.11.2013 - 21.11.2013

Kabul Edilen Projelerin Duyurulması

25.11.2013 - 27.11.2013

Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması

28.11.2013 - 29.11.2013

 

Proje Önerisinde Bulunacakların dikkatine:

 

* Proje Öneri Dosyası;Proje Başvuru Formunun ve belgelerinin bir asıl ve beş kopya olmak üzere toplam 6 nüshası (yürütücü tarafından imzalı) ve bir adet DVD ortamında kayıtlı halinden oluşmalıdır.

** Proje Teslim:Rektörlük İdari Birimler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Şükriye Peker, İletişim: 2124788/2572; Proje Öneri Dosyasının teslimi, proje ekibinde yer alan yürütücü/araştırmacılardan biri tarafından şahsen yapılmalıdır.  

*** Ön Değerlendirmede,Proje Öneri Dosyası ve/veya BAP Proje Öneri Kontrol Formu maddelerinden herhangi birinin eksikliği durumunda proje kabul edilmeyecektir.

**** 2013 yılı 3. Dönem için sunulan projelerin süresi 12 aydan ve bütçesi 30.000 TL'den fazla olamaz. Geçmiş yıl ve dönemler düşünüldüğünde bir öğretim üyesinin halen yürütmekte olduğu iki projesi varsa üçüncü bir proje önerisi sunamaz.

***** 2013 yılı için sunulan projelerin Bütçelerinde "12.4 Makine-Teçhizat" kaleminde belirtebilecekleri Masaüstü veya Dizüstü (Laptop) Bilgisayar ile Yazıcı istekleri desteklenmeyecektir.

****** Demirbaş niteliğinde alınacak olan araştırma ekipmanları Merkezi Araştırma Laboratuarı envanterine kaydedilecek ve proje bitiminde adı geçen birime teslim edilecektir.

 

Geçmiş dönemlerdeki proje önerilerinde genel olarak görülen bazı eksiklikler:

1. Proje önerileri formlarının (her sayfa) yürütücü tarafından imzalı olmaması,

2. Harcamalara ait proforma faturalarının proje önerisinde yer almaması,

3. Projede görev alacakların özgeçmişlerinin ARBİS formatında olmaması,

4. Projede harcama kalemlerine ait gerekçelerin olmaması…