2012-2013 Akademik Yılı İçin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması


Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü için "Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: İngilizce" açılması, diğer tüm Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarda ise "İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması: İngilizce" için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından onay alınmıştır.