''Uzmanlık Alanı'' Dersi Öneri Formu Duyurusu


2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında "Uzmanlık Alanı" dersi açacak olan öğretim üyelerimizin(tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusunun; doktora programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin, EYK tarafından kabul edildiği yarıyılın başından itibaren başlayarak - öğrenci en az 8 ders ve 24 kredi şartını tamamladıktan sonraki dönem-), enstitümüz web sayfasında "Anabilim Dalları İçin Formlar" kısmında bulunan "Uzmanlık Alanı Dersi Öneri Formu"nu (BAHAR Yarıyılı İçin) doldurarak, Anabilim Dalları aracılığıyla 14.02.2014 tarihi mesai bitimine kadar enstitü sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir. Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra dersler açılabilecektir. İlgililere önemle duyurulur.

NOT:   

İleride, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı, Yarı yıl sonu sınavlarının bittiği son güne kadar   "BAHAR Dönemi Uzmanlık Alanı Dersi Değerlendirme Formu"nun ve "YAZ Dönemi Uzmanlık Alanı Dersi Öneri Formu"nun aynı şekilde teslimi gerekecektir…